Driftshjelp sin vaktmester

Hva gjør en vaktmester?

Du har sikkert hilst på vaktmesteren dersom du bor i borettslag eller i et sameie, men hva innebærer egentlig vaktmesterjobben og hva konkret gjør en vaktmester?

Vaktmesterarbeid

Vaktmesterarbeid innebærer et stort ansvar og allsidig kunnskap. En vaktmester skal utføre mange ulike oppgaver som krever bred kunnskap innen mange fagfelt og man må ha evnen til å overføre kunnskapen til praktisk ekspertise.

Vaktmesteren har i utgangspunktet hovedansvar for utvendig og innvendige drifts- og vedlikeholdstjenester for enten næringseiendom, borettslag, sameier, offentlige bygg eller boligselskap. En vaktmester skal påse god orden på eiendommen og sørge for at alt fungerer som det skal. Vaktmester skal holde orden på utstyr, maskiner og redskap.

Et serviceyrke

Vaktmesterjobben er en allsidig jobb.

Vaktmestere utfører tjenester for ulike kunder på forskjellig type eiendommer og behovene kan variere mye.

Det er viktig å være proaktiv – helst et hestehode foran hele tiden. Det handler mye om å se hva som forårsaket en uønsket hendelse og prøve å forhindre at den samme hendelsen oppstår på nytt. Med andre ord ikke bare løse de faktiske problemene man kan se, men også finne roten til hvorfor det oppstod og forhindre at det i det hele tatt dukker opp et liknende problem igjen i fremtiden.

Som vaktmester utfører man ikke bare praktisk vaktmesterarbeid. Man snakker med folk. Uansett hva slags eiendom det er snakk om så vil vaktmestere i de fleste tilfeller møte mange mennesker. Flere av disse menneskene vil man komme i kontakt med, slå av en prat eller to med og noen kan man bli godt kjent med. Denne dialogen er viktig for å forstå eiendommen og utfordringene eiendommen har.

På denne måten bidrar vaktmester ikke bare med praktiske oppgaver men også til trivsel og det sosiale samholdet.

Vurdering og rapportering

Som vaktmester må man ha evnen til å observere og se utfordringer, være kreativ og finne løsninger som vedvarer.

En del av vaktmesterarbeidet innebærer å nøye inspisere alle områder, kriker og kroker av eiendommen for å sikre at det ikke gjemmer seg noen skjulte mangler eller feil.

En viktig del oppgavene til en vaktmester er å gjøre en god vurdering av funn, rapportere hva som er gjort i rapporteringsperioden og gi anbefalinger på hva som bør gjøres av forbedringer i fremtiden. Å komme med forslag til utbedringer og eventuelle rutineendringer kan minske risikoen for uønskede hendelser eller problemer i tiden fremover.

Vedlikeholdsarbeid

Som yrkestittelen tilsier skal en vaktmester observere og drifte eiendommen. Men hva innebærer egentlig dette vedlikeholdsarbeidet? Disse oppgavene varierer fra hva slags eiendom det er snakk om, hvilke driftsavtaler som er inngått og den avtalte frekvensplanen.

Vaktmesterarbeid kan innebære oppgaver som:

 • Oppsyn av eiendommen - opprydding i fellesarealer inne og ute
 • Lyspæreskift - og kontroll av lys innendørs og utendørs
 • Avfallshåndtering - fjerning og bortkjøring av løv, kontroll av søppelrom
 • Gartnertjenester - planting av blomster, luke, fjerne råtne busker og planter
 • Mindre malejobber - male trappeoppganger, gelender, dører, vegger
 • Renhold - feiing, kosting der det behøves
 • Låsbytte - sjekk av låser og bytte ved behov
 • Måking - måking av inngangspartier og veier, fortau
 • Mindre snekkeroppgaver - sette opp hyller, skap og montere enkle møbler
 • Klipping av hekk 
 • Brannvern - kontroll av rømningsveier brannslokkingsutstyr og markeringer
 • Heiskontroll - oppfølging av service og vedlikehold
 • Taksjekk - kontroll av takrenner og nedløp
 • Kontroll av fyringsanlegg og ventilasjon - oppfølging av serviceavtaler

Tekniske anlegg

De fleste eiendommer har ett eller flere tekniske anlegg. For disse anleggene kreves teknisk ekspertise. Eksempler på tekniske anlegg er:

 • Heis
 • Pumper
 • Monteringer
 • Ventilasjon
 • Elektriske installasjoner
 • Rør- og vannsystem

Ved oppsyn og kontroll av slike anlegg kreves ofte spesielle sertifiseringer.

Vaktmester må enten ha disse sertifiseringene selv eller bistå styret i sameiet eller borettslaget med å finner gode kvalifiserte samarbeidspartnere. Vanligvis inngås det jevnlige serviceavtaler og ofte er dette også lovpålagt. Du kan lese mer om driftstekniker her.

Enklere hverdag med Driftshjelp

Våre erfarne vaktmestere utfører det meste av driftsoppgaver og vaktmesterarbeid. Det gjelder uansett om de er på oppdrag i et sameie eller i et borettslag.

Vi legger stor stolthet i arbeidet som utføres. Vårt mål er å skape trivsel, øke boverdien og lette arbeidet til styret ved å drifte eiendommen slik at de kan fokusere på andre viktige oppgaver. Vi i Driftshjelp ønsker å gi styret og beboere en enklere hverdag ved å utføre alle slags vaktmesteroppgaver.

Driftstjenester vi tilbyr:

 • Oppsyn av eiendom
 • Lyspæreskift
 • Avfallshåndtering
 • Mindre malejobber
 • Renhold
 • Låsbytte
 • Måking
 • Feiing
 • Mindre snekkeroppgaver
 • Klipping av hekk
 • Brannsikring
 • HMS
 • Taksjekk
 • Planting av blomster
 • Gressklipping
 • Gartnertjenester
 • Heiskontroll
 • Kontroll av fyringsanlegg og ventilasjon
 • Tilsyn av bygningsmassen
 • Rydding av fellesområder
 • Vanning
 • Julepynting

Trenger dere en vaktmester?

Driftshjelp tar både små og store oppgaver, både fast og ved akutt behov. Vi sørger for å skreddersy en frekvensplan tilpasset deres eiendom og styrets ønsker. Vi holder til sentralt i Oslo på Fyrstikktorget, Helsfyr.

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Og se våre prispakker for våre vaktmestertjenester her.

Møt våre vaktmestere

Driftshjelp har erfarne fagfolk som har et svar på de fleste spørsmål.

 

Abonnement hos Driftshjelp

 • Få det gjort
 • Løpende oppfølging
 • Erfaren driftssjef
 • Kostnadseffektivt
 • Vi holder maskiner og utstyr

Helhetlige løsninger for boligforvaltning. Vi tilbyr forretningsførsel, renhold, vaktmester og utleie av styreleder.