Gartnertjenester i Oslo for borettslag og sameier

Grøntområder og fellesarealer må ha jevnlig ettersyn og stell. Noe er moro, mens mye er ganske kjedelig. For det skal ikke bare plantes og pyntes, men også lukes, klippes, ettersås og gjødsles for å nevne noe. I tillegg bør planter byttes, hekker klippes og trær beskjæres. Alltid noe å gjøre, og skal det bli bra bør alt av gartneroppgaver tilpasses de ulike plantene, buskvekstene og trærne. For borettslag og sameier i Oslo er det å ha en gartner som tar seg av grøntområdene ofte den beste løsningen.

Gartnertjenester fra Driftshjelp er en enkel og god investering. Vi gjør alle store og små gartneroppgaver. Fra de rutinemessige og kjedelige, til de mer omfattende og krevende.

Sett bort gartnerjobben til våre gartnere, og dere har et pent, ryddig og velstelt grøntområde. Hele sesongen!

Hvorfor gartnertjenester?

Et velstelt grøntområde er mer enn at plenen innimellom klippes og vannes. Det krever kontinuerlig hagestell og ettersyn som planting av blomster, luking, såing, klipping av hekk og gjødsling. I tillegg er det fra tid til annen behov for større gartneroppgaver som ny planting, beskjæring og vedlikehold av trær, bytting og påfyll av jord, fjerning av skadedyr på planter, legging av sten og mye mer.

Et enkelt råd er å begynne tidlig med hagestellet, men ikke for tidlig. Det er viktig for at plantene å bli vant til jorden og lysforholdene og få vokse i takt med at temperaturen øker utover sommeren.

Godt hagestell en kontinuerlig jobb

Hagestell er en kontinuerlig jobb som noen må ha ansvar for. Noen må se til at alt av planter og blomster vokser som de skal. At det vannes, lukes, klippes ved behov og at det er gode vekstvilkår for alle planter.

For styret, eller om man har et eget hageutvalg (link hageutvalg – styreglede), er det å ha en plan for hvordan grøntområdene skal ivaretas i det daglige, og utvikles over tid, en god start. Selv om mange av de viktigste gartnertjenestene utføres på våren, gir det både beste resultat og er mest effektivt om hagestell og gartneroppgaver gjøres gjennom hele året.

Gjøre alt av hagestell og gartneroppgaver selv?

I noen sameier eller borettslag gjør beboerne mye av hagestellet selv. Dette være seg på dugnad eller av enkeltbeboere, styret eller et hageutvalg. Å gjøre hagestellet selv er ofte bra både sosialt og økonomisk, men alt for ofte ser vi at de ikke gjør alt som trengs enten fordi de ikke har kunnskap, tid eller lyst.

Å kjenne til hva ulike plantevekster krever av hagestell, vekstforhold, ettersyn og hvordan de skal plantes og vedlikeholdes er viktig. Derfor bør det plantes og sås i forhold til hva som passer borettslagets eller sameiets ønsker, bruksområder og ikke minst mulighet for ettersyn og vedlikehold.  Det å ha riktig beplantning utfra egne forutsetninger for hagestell er en hjelp og sparer borettslaget eller sameiet for både penger og mye arbeid.

Når egeninnsatsen ikke strekker til eller når det oppstår behov som krever spesialkompetanse eller spesialutstyr er det å ha en avtale med en leverandør av gartnertjenester som kjenner borettslagets eller sameiets grøntområder en god løsning.

For blir det mye ugress, planter vokser vilt, gress som blir for langt eller trær som blir for store, vil det bli lite plass, vann og lys til de andre plantene. Med for liten plass, lite lys eller vann vil planter og trær vokse sakte og skjevt, og i verste fall, visne og dø.

At grøntområde er velstelt er en forutsetning for at planter skal vokse og trives. Godt hagestell øker ikke bare trivsel og velvære for plantene, men også beboerne. Det gir et bedre inntrykk og er triveligere å oppholde seg i.

Driftshjelp vet hva det vil si å være gartner i sameier og borettslag i Oslo.

Driftshjelp leverer alt av gartnertjenester til borettslag og sameier i Oslo og omegn, fra det daglig hagestell til de større renovasjonsoppgavene.

Våre gartnere og vaktmestere har lang erfaring og jobbet med vedlikehold av alt av store og små grøntområder. De vet hvordan og til hvilken tid ulike frø skal sås, nye vekster plantes, eksisterende klippes eller beskjæres. Vi kjenner alt som påvirker gode vekstvilkår og hvilke planter som passer sammen og hvilke som ikke gjør det.

Driftshjelp tar hånd om alle oppgaver som beboerne utelater, overser eller ikke har kunnskap eller utstyr til å løse. Vi gjør det som overses og utelates, og retter eventuelle feil eller mangler. Ved bruk av våre gartnertjenester i Oslo har dere alltid et velstelt grøntområde.

Vi tilpasser hagestellet etter hva grøntområde har av behov. Vi luker, planter blomster, busker og hekker etter behov.  Er det behov for vanning, klipping, stussing eller gjødsling ordner vi det. Vi fjerner også gamle planter, beskjærer trær og ordner alt som trengs av gartneroppgaver og hagestell. Kommer det skadedyr eller insekter så har vi løsninger for å fjerne disse.

Våre gartnere og vaktmestere kjenner de ulike plantevekstene, hvor de passer, når og hvordan de skal plantes og hva de krever av vekstforhold og ettersyn. Vårt mål er at, med bruk av våre gartnertjenester skal, plantene få de beste vekstvilkår og lengst mulig levetid. Slik at beboere får størst mulig glede av både plantene og utearealet.

En gartner trenger riktig utstyr, og det har vi!

For å kunne utføre luking, planting, såing og annet hagestell riktig og effektivt så trengs det mye og forskjellig utstyr og redskaper. Mye av dette brukes sjeldent eller til og med bare en gang. Anskaffelse av redskaper og utstyr kan derfor være dyrt, og noen ganger vanskelig.

Gartnerne og vaktmesterne i Driftshjelp har ikke bare jobbet med hagestell, luking og planting, men også nesten alle øvrige gartneroppgaver i borettslag og sameier i mange år. Dette medfører at vi ikke bare har kunnskapen som skal til for effektiv leveranse av gartnertjenester, men har alt av utstyr og redskaper som skal til for å utføre oppgavene og hagestellet raskt og effektivt.

Våre gartnere lager planer for gartnertjenester og hagestell

For effektivt og forutsigbart hagestell lager vi sammen en vedlikeholdsplan skreddersydd for deres borettslag eller sameies grøntareal. Planen inneholder de oppgavene som skal løses, både på kort og lang sikt, når og av hvem. For våre gartnere er ikke redde for å komme med tips eller råd og inkluderer i planene oppgaver borettslaget eller sameiet selv vil ta ansvar for.

At vi har kunnskap, erfaring og alt utstyr som trengs uansett oppgave, kombinert med høy grad av fleksibilitet, kommer dere til gode. Vi er behjelpelige enten det gjelder forberedende hagestell i vårperioden, et enkeltstående oppdrag, eller leveranse av gartnertjenester gjennom hele sesongen.

Har dere planer eller tanker om nyanlegg eller større rehabilitering, ordner vi også dette, med kostnadseffektive og smarte løsninger. Dere får alltid de tjenestene dere har krav på samtidig, som vi stiller opp raskt om uforutsette behov oppstår.

Kontakt oss for en uforpliktende befaring og forslag til vedlikeholds- og hagestells plan.  Å bruke Driftshjelp til hagestell eller noen av våre andre gartnertjenester blir rimeligere enn dere tror.

Andre vaktmestertjenester fra Driftshjelp!

Driftshjelp er en fullservice leverandør av drifts- og vaktmestertjenester til borettslag og sameier i Oslo og omegn. Våre vaktmestertjenester leveres både som faste avtaler og som enkeltstående oppdrag. Foruten vaktmestertjenester leverer vi sesongtjenester som snørydding, gartnertjenester og vedlikeholdstjenester for grøntanlegg samt alle tjenester for vedlikehold og utvikling av fellesarealer.

I alle våre tjenester står HMS-arbeidet høyt på agendaen. Oppdager vi noe som ikke lar seg løse der og da, har vi gode rutiner for å informere styret. Vi gjennomfører også HMS-interkontroll for borettslag og sameier.

Abonnement hos Driftshjelp

  • Få det gjort
  • Løpende oppfølging
  • Erfaren driftssjef
  • Kostnadseffektivt
  • Vi holder maskiner og utstyr