HMS, planer og kontroller

For sikker og effektiv drift av borettslag og sameier er det viktig at HMS – internkontroll gjøres og tiltak gjennomføres. Det samme gjelder brannkontroller og at vedlikeholdsplaner legges og følges. Driftshjelp bistår med alt av planer, kontroller og gjennomføring av tiltak.

Vedlikeholdsplan

I borettslag og sameier vil det alltid være behov for vedlikehold og rehabilitering. En plan gjør det enklere å gjennomføre alt som skal gjøres til riktig tid. Når man skal lage vedlikeholdsplan er det smart å tenke bærekraftig og finne langsiktige løsninger. Vi i Driftshjelp har lang erfaring med vedlikeholdsplaner og hjelper deg å prioritere og fullføre prosjekter.

Kontroll av bygningsmasse

Driftshjelp tilbyr regelmessig kontroll av bygningsmasse. Vi dokumenterer kontrollene med egne sjekklister som gjøres tilgjengelige i nettportal. Regelmessige kontroller gjør at skader og uregelmessigheter ikke får utvikle seg til å bli større problemer. Det er mye mer kostnadseffektivt å reparere en liten skade enn en stor skade som har fått utvikle seg over tid.

HMS – Internkontroll

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er viktig, også i Borettslag og Sameier. Derfor er alle boligselskap pålagt å gjennomføre HMS-internkontroll en gang i året. Hva som omfattes varierer, men f.eks. vil all bygningsmasse, elektriske anlegg, fellesarealer, bakgård og lekeapparater inngå. At HMS- internkontrollen gjennomføres er styrets ansvar!

Brannvern

Gode, dokumenterte, sikkerhetsrutiner og jevnlig risikoanalyse med tilhørende tiltak og forbedringer er forutsetninger for godt brannvern. Kontinuerlig arbeid med brannvern er et av styrets viktigste arbeidsområder. Vi har mange års erfaring med dette. Kontakt oss gjerne for råd eller bistand.

Brannvern – Brannkontroll

Hva gjøres på en brannkontroll? Risikovurdering alene gir ingen bedring i brannsikkerheten. Derfor må styret også iverksette konkrete tiltak for å redusere risikoene som er avdekket i risikoanalysen. Vi kan bistå styret både med utarbeidelse av risikovurdering, fastsettelse av tiltak og gjennomføring av tiltakene.

Brannvern – Risikoanalyse

Hvilke faktorer kan egentlig utgjøre risiko for at brann kan oppstå? Og hvilke faktorer utgjør stor risiko når det faktisk brenner? Styret skal gjennomføre en risikoanalyse hvor det gås gjennom aktuelle risikoer. Sjekk at alle installasjoner er utført etter forskrifter og regler og at det ikke er noen feil eller mangler.

Tilsyn av eiendom

Forlenger eiendommens levetid, reduserer kostnader og gir økt trivsel for beboere. Det er visse ulikheter med tilsyn av et borettslag sammenliknet med et sameie, selv om noe er felles. Vi leverer alt av vaktmestertjenester som omfatter innvendig og utvendig vedlikeholdsarbeid og tilsyn av fellesområder, uansett eiendom.

Planlegging og vedlikehold av grøntanlegg

Driftshjelp bistår med jevnlig vedlikehold av dine grøntarealer, slik at helhetsinntrykket av eiendommen holdes oppe. Vi hjelper også deg som skal planlegge et nytt uteområde, med hjelp til å finne riktig løsning, velge leverandører og skape en langsiktig og bærekraftig plan.

Våre vaktmestere

Våre vaktmestere hjelper ditt sameie eller borettslag å holde orden på fellesområdene og sørge for at det er et hyggelig og velstelt område. Vi hjelper deg med alt fra små til store oppgaver. Med Driftshjelp får du en profesjonell partner på vaktmesteroppaver og annet arbeid, og en avtale som er skreddersydd til dine behov. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan arbeide sammen.

Se våre andre tjenester:

Vaktmestertjenester

Driftshjelp tar hånd om vaktmesterarbeidet og tar søppelhånteringen, skifter lyspærer, justerer dører, smører låsen, reparerer og fikser. Vi ordner alt det praktiske.

Sesongtjenester

Driftshjelp leverer drifts- og vedlikeholdstjenester til borettslag og sameier i Oslo og omegn sommer som vinter. Vi måker snø, strør og fjerner istapper om vinteren, og klipper plen, feller trær, klipper hekken om sommeren.