Vaktmestertjenester

Driftshjelp leverer vaktmestertjenester til store og små borettslag og sameier i Oslo og omegn. Våre vaktmestere gjør løpende vedlikehold og ettersyn på eiendommene. Godt ettersyn og vedlikehold bidrar til at drifts- og vedlikeholdskostnadene reduseres betraktelig, og at styret kan fokusere på andre oppgaver.

Hva gjør en vaktmester?

Hva innebærer vaktmesterjobben? Å være vaktmester innebærer stort ansvar og allsidig kunnskap. Det skal utføres mange ulike oppgaver som krever bred kunnskap innen mange fagfelt. En vaktmester må også ha evnen til å overføre kunnskap til praktisk ekspertise. Dyktige vaktmestere påser god orden og sørger for at alt fungerer optimalt.

Vask av garasjeanlegg

Et rent og pent garasjeanlegg gir høyere trivsel og mindre slitasje, både på bygg og biler. Jevnlig vask er viktig både for at det skal se bra ut og for å forhindre dannelse av mugg og sopp etc. I tillegg er en ren og vedlikeholdt garasje med på å gi et positivt inntrykk til beboere og besøkende. Hvis  man tar betalt for parkering er det ekstra viktig med jevnlig vedlikehold.

Avfallshåndtering

Et ryddig og stelt uteområde bidrar til et godt førsteinntrykk, og er viktig med tanke på fri ferdsel og brannsikkerhet. Driftshjelp bistår sameier og borettslag med avfallshåndteringen. Vi  plukker opp og kjører bort søppel og skrot, hensatte møbler og annet avfall, slik at eiendommen alltid ser presentabel og flott ut. Et ryddig fellesområde er hyggelig både for beboerne og besøkende.

Taksjekk

Å ha en vedlikeholdsplan og gode rutiner for jevnlig ettersyn av bygningsmassen i borettslaget eller sameiet er et godt utgangspunkt. I planen bør regelmessig sjekk av tak, rensing av takrenner og nedløp inngå. Skjer det skader på taket, og det gjør det, blir det raskt vann- og fuktskader i bygget. En taksjekk inngår også i en HMS-internkontroll som skal dokumentere at personsikkerheten i borettslaget eller sameiet er ivaretatt.

Service på dørpumper

Det er mange gode grunner for å bruke dørpumper i sameier og borettslag. Ved å automatisk lukke dørene reduserer de varmetapet og holder skadedyr og tyver ute. De øker sikkerheten, trivselen og reduserer oppvarmingskostnadene. Men dørpumper blir slit og trenger service og vedlikehold.

Skifting av lyspærer

Trengs skifte av en eller flere lyspærer på eiendommen? Dette er inkludert i våre vaktmestertjenester. Ta kontakt med oss så fikser vi det for deg. På eiendommer der vi har fast avtale bytter vi lyspærer løpende så fort vi ser at noe er feil. Vi har stiger og gode rutiner for å skifte lyspærer på en forsvarlig og riktig måte. Våre vaktmestere alltid riktig type lyspære tilgjengelig.

Avlesning av gassforbruk

Gassforbruk faktureres i faste intervaller, og trenger å bli lest av korrekt og til riktig tid. Med våre vaktmestertjenester hjelper vi sameier og borettslag som har gasspeiser og/eller gasskomfyrer med å lese av gassforbruk og avregner forbruket mot det som er fakturert akonto.

Fjerning av søppel

Ryddig og velstelte uteområder øker trivselen. Å plukke opp og fjerne søppel er en enkel men viktig oppgave. Men noen må gjøre det. Våre vaktmestere plukker og fjerner søppel slik at eiendommen ser presentabel og flott ut.
Vi rydder og fjerner møbler, sykler, leker og annet som blir hensatt i fellesområder. Vi reparerer, resirkulerer og kildesorterer om mulig

Smøring av låser

Temperaturendringer mellom sommer og vinter kan påvirke både lås, beslag, hengsler og dørlukkere. Uten regelmessig tilsyn kan dette fort føre til problemer og dører som ikke lukker seg slik de skal. Med vaktmestertjenester fra Driftshjelp får dere jevnlig ettersyn og smøring av låser som sikrer både bedre drift og lengre levetid.

Våre vaktmestere

Våre vaktmestere har lang og bred erfaring i bransjen og hjelper deg med alt fra små forefallende oppgaver til mer krevende oppdrag. Vi tilbyr fleksible vaktmestertjenester for bygårder, sameier og borettslag i Oslo. Med Driftshjelp får du proffe fagfolk som alltid gir deg løpende oppfølging. Ta kontakt med oss i dag så skreddersyr vi en løsning som passer din eiendom.

Flere vaktmestertjenester:

Sesongtjenester

Driftshjelp leverer drifts- og vedlikeholdstjenester til borettslag og sameier i Oslo og omegn sommer som vinter. Vi måker snø, strør og fjerner istapper om vinteren, og klipper plen, feller trær, klipper hekken om sommeren.

HMS, planer og kontroller

For sikker og effektiv drift av borettslag og sameier er det viktig at HMS – internkontroll gjøres og tiltak gjennomføres. Det samme gjelder brannkontroller og at vedlikeholdsplaner legges og følges. Driftshjelp bistår med alt av planer, kontroller og gjennomføring av tiltak.