Skifte lyspære - Vaktmestertjenester - Vaktmester i Oslo

Vaktmestertjenester

Velg Driftshjelps vaktmestertjenester og få løpende vedlikehold og optimalt oppsyn av eiendommen, så kan styret redusere driftskostnadene betraktelig og fokusere på andre ting.

Hva gjør en vaktmester?

Hva innebærer vaktmesterjobben? Vaktmesterarbeid innebærer et stort ansvar og allsidig kunnskap. Vaktmester skal utføre mange ulike oppgaver som krever bred kunnskap innen mange fagfelt og man må ha evnen til å overføre kunnskapen til praktisk ekspertise. Vaktmester påser god orden og sørger for at alt fungerer optimalt.

Eiendom

Tilsyn av eiendom

Forlenger eiendommens levetid, reduserer kostnader og gir økt trivsel for beboere. Det er visse ulikheter med tilsyn av et borettslag sammenliknet med et sameie, selv om noe er felles. Vi leverer alt av vaktmestertjenester som omfatter innvendig og utvendig vedlikeholdsarbeid og tilsyn av fellesområder, uansett eiendom.

Brannvern

Brannvern

Gode, dokumenterte, sikkerhetsrutiner og jevnlig risikoanalyse med tilhørende tiltak og forbedringer er forutsetninger for godt brannvern. Kontinuerlig arbeid med brannvern er et av styrets viktigste arbeidsområder. Vi har mange års erfaring med dette. Kontakt oss gjerne for råd eller bistand.

Risikoanalyse

Brannvern - Risikoanalyse

Hvilke faktorer kan egentlig utgjøre risiko for at brann kan oppstå? Og hvilke faktorer utgjør stor risiko når det faktisk brenner? Styret skal gjennomføre en risikoanalyse hvor det gås gjennom aktuelle risikoer. Sjekk at alle installasjoner er utført etter forskrifter og regler og at det ikke er noen feil eller mangler.

Byggeklosser for optimal brannkontroll - Vaktmestertjenester

Brannvern - Brannkontroll

Hva gjøres på en brannkontroll? Risikovurdering alene gir ingen bedring i brannsikkerheten. Derfor må styret også iverksette konkrete tiltak for å redusere risikoene som er avdekket i risikoanalysen. Vi kan bistå styret både med utarbeidelse av risikovurdering, fastsettelse av tiltak og gjennomføring av tiltakene.

Byggeklosser for optimal helse miljø og sikkerhet - Vaktmestertjenester

HMS

Driftshjelp tar HMS  arbeid på alvor og jobber kontinuerlig med forebyggende kontroller og tiltak. Sammen med styret kan våre vaktmestere etablere og følge gode rutiner for årlig kontroll og systematisk sikkerhetsarbeid på eiendommen.

Smøre lås - Vaktmestertjenester - Vaktmester i Oslo

Smøring av låser

Temperaturendringer mellom sommer og vinter kan påvirke både lås, beslag, hengsler og dørlukkere. Uten regelmessig tilsyn kan dette fort føre til problemer og dører som ikke lukker seg slik de skal. Med vaktmestertjenester fra Driftshjelp får dere jvenlig ettersyn og smøring av låser for å sikre både drift og levetid.

Fjerning av løv - Vaktmestertjenester - Vaktmester i Oslo

Fjerning av løv og søppel

Et ryddig og stelt uteområde bidrar til et godt førsteinntrykk. Våre vaktmestere plukker og kjører bort løv og søppel slik at eiendommen din alltid ser presentabel og flott ut. En annen utfordring er møbler som blir hensatt i fellesområder ved flytting. Disse fjerner vi raskt og effektivt. Det samme gjelder glass- og metallemballasje som blir satt igjen i søppelrommet.

Gassforbruk - Vaktmestertjenester - Vaktmester i Oslo

Avlesning av gassforbruk

Gassforbruk faktureres i faste intervaller, og trenger å bli lest av korrekt og til riktig tid. Med våre vaktmestertjenester hjelper vi sameier og borettslag som har gasspeiser og/eller gasskomfyrer med å lese av gassforbruk og avregner forbruket mot det som er fakturert akonto.

Skifte lysrør - Vaktmestertjenester - Vaktmester i Oslo

Skifting av lyspærer

Trengs skifte av en eller flere lyspærer på eiendommen? Dette er inkludert i våre vaktmestertjenester. Ta kontakt med oss så fikser vi det for deg. På eiendommer der vi har fast avtale bytter vi lyspærer løpende så fort vi ser at noe er feil. Vi har stiger og gode rutiner for å skifte lyspærer på en forsvarlig og riktig måte. Våre vaktmestere alltid riktig type lyspære tilgjengelig.

Våre vaktmestere

Våre vaktmestere har lang og bred erfaring i bransjen og hjelper deg med alt fra små forefallende oppgaver til mer krevende oppdrag. Vi tilbyr fleksible vaktmestertjenester for bygårder, sameier og borettslag i Oslo. Med Driftshjelp får du proffe fagfolk som alltid gir deg løpende oppfølging. Ta kontakt med oss i dag så skreddersyr vi en løsning som passer din eiendom.

Flere vaktmestertjenester:

Grøntanlegg

Våre vaktmestere bistår med vedlikehold av grøntarealer. Vi kan utføre gressklipping, felle trær, fjerne stubber, klippe hekk, ta hånd om hageavfall og rydder bort kratt. Vi tar vare på hagen og grøntområdet.

Fellesområder

Driftshjelp tar hånd om vintervedlikeholdet og utfører snømåking, brøyter eller freser bort snøen. Vi kan strø og sørge for at uteområdene er farbare. Vi fjerner istapper og forbygger takras.