Feiing og vask av garasjeanlegg i borettslag og sameier

Å vaske garasjeanlegg grundig er en stor jobb. Likevel garasjer og parkeringshus krever ettersyn, rengjøring og vask hele året. Det er en viktig del av ettersyns- og vedlikeholdsarbeidet i et sameie eller borettslag. Vasking, feiing og rengjøring av garasjeanlegg gjøres ikke bare for at det skal se rent og pent ut. Hyppighet på ettersyn og rengjøring avhenger av værforhold, årstid og bruk. Det samme gjelder for hvor grundig feiing og rengjøring bør gjennomføres.

Å ha en plan er alltid en god start, også for rengjøring og ettersyn av garasjeanlegget. En plan for ettersyn og vedlikehold kan med fordel inngå som en del av borettslaget eller sameiets HMS-internkontroll.

Hvorfor er rengjøring av parkeringshus viktig?

Ved bruk samles det ikke bare sand, grus, støv og annen skitt, men også rester av veisalt og ikke minst olje-, bensin- og dieselsøl i garasjeanlegg og parkeringshus. Dette blir til svevestøv og forurensning som gir dårlig inneklima i parkeringshuset.   

Jevnlig rengjøring og vask av garasjeanlegg minsker slitasjen

Ved å jevnlig vedlikeholde og vaske garasjeanlegget blir det mindre slitasje på bygning, underlag og biler. Fjernes i tillegg vannansamlinger raskt, økes fremkommeligheten og faren for fuktskader reduseres betraktelig. Det siste er spesielt viktig å følge med på vinterstid, når bilene drar med seg mye snø og vann inn i parkeringshuset.

Hvorfor er det viktig å fjerne oppsamlet vann?

Vi bor i et land med lang høst- og vintersesong med vekslende vær og føre. Det saltes mye og snømåkingen kan være så som så, spesielt i Oslo-området. Biler og andre kjøretøy drar med seg dette inn, noe som kan gi oppsamlinger av smeltevann inne i garasjeanlegget.

Vann reduserer brukervennlighet og atkomst, og smeltevann fra kjøretøy inneholder olje, salt og skitt. Dette er ikke bare forurensende, men innholdet virker nedbrytende både på underlag og kjøretøy. I tillegg kan det gjøre underlaget glatt og farlig.

Ved store oppsamlinger av vann, skitt, olje, sand og grus kan det oppstå skader på både kjøretøy, personer og bygning. Det bør derfor rengjøres og tørkes opp ved behov.

Rengjør grundig 2 ganger i året!

En grundig rengjøring av borettslagets eller sameiets garasjeanlegg eller parkeringshus, med fjerning av salt og drivstoffrester, anbefales minst 2 ganger i året, vår og høst. Utover å redusere faren for skade på bygg og biler, reduseres brannfaren og faren for skadelig røykutslipp ved eventuell brann. Eventuelle vannansamlinger, søppel, støv og sand bør fjernes ved behov.

Hvem har ansvar for vask av garasjeanlegg i borettslag og sameier?

Det er styret som, for så mye annet, er ansvarlig for vedlikehold og vask av garasjeanlegg. Styret er ansvarlige for renhold, fremkommelighet og vedlikehold av alle fellesområder i borettslaget eller sameiet. Dette ansvaret gjelder også for parkeringshus og garasjeanlegg, men også for den enkelte parkeringsplass.

Ansvaret gjelder ikke bare jevnlig renhold og feiing, men også fjerning av avfall, skitt og møkk og eventuelle vannansamlinger i garasjeanlegget. Det vil si alt som kan forhindre fremkommelighet eller utsette beboere, bygg eller gjenstander som biler og motorsykler for fare eller skade. Og støv, olje, skitt og annen forurensing gir dårlig luft og er ikke bra for noen. Å fjerne sand og støv jevnlig gir mindre svevestøv og forurensing og mindre slitasje på bygning og kjøretøy. I tillegg utgjør oljeflekker og drivstoffrester en ekstra risiko ved brann.

Det er også styrets ansvar at parkeringsplasser er tydelig oppmerket, at brannsikkerheten ivaretas og fluktruter i garasjeanlegget er markert. Men med et rent inneklima, god opplysning, skilting og oppmerking, holdt fritt for søppel, søl og skitt, er tørt og fint, bidrar styret til både et triveligeremiljø og bedret brannsikkerhet.

Driftshjelp holder garasjeanlegget ryddig og rent!

Få et rent og ryddig garasjeanlegg med Driftshjelp. Vi feier, vasker og vedlikeholder garasjeanlegg, parkeringshus og parkeringsplasser for sameier og borettslag i Oslo og omegn.

Driftshjelp har folka og alt utstyret som trengs for rengjøring, vasking, feiing, fjerning av oljesøl, drivstoffrester og salt på en effektiv og grundig måte. Vi bruker rengjøringsmaskiner spesielt beregnet for bruk i parkeringshus. For å fjerne vann, dammer og snøoppsamlinger har vi egne oppsugningsmaskiner, og egne koste- og feiebiler som samler opp støv og avfall, spesialberegnet for bruk i parkeringshus og på parkeringsplasser.

Vi sørger for å varsle beboere og brukere slik at biler og motorsykler fjernes før vi begynner. Før vi begynner fjerner vi også alt av søppel og etterlatenskaper slik at rengjøringsjobben kan gjøres effektivt. Vi sørger også for at sluk og avløp er åpne og egen rengjøringsfunksjon som renser avløpsvann. Det en mer miljøvennlig metode sammenliknet med andre systemer

Før vi anser oss som ferdige sjekker vi om det er skader på bygg eller underlag. Vi sjekker lys og markering av nødutganger og er det ønskelig sjekker vi ladestasjoner m.m. Er det behov kan vi foreta oppmerking av parkeringsplasser, HC-plasser, motorsykkelplasser med mer både i garasjeanlegget og ute.

Kontakt oss for en kostnadsfri befaring så setter vi sammen en smart frekvensplan. 

Andre vaktmestertjenester fra Driftshjelp!

Driftshjelp er en fullservice leverandør av drifts- og vaktmestertjenester til borettslag og sameier i Oslo og omegn. Våre vaktmestertjenester leveres både som faste avtaler og som enkeltstående oppdrag. Foruten vaktmestertjenester leverer vi sesongtjenester som gartnertjenester og vedlikeholdstjenester for grøntanlegg, samt alle tjenester for vedlikehold og utvikling av fellesarealer.

I alle våre tjenester står HMS-arbeidet høyt på agendaen. Oppdager vi noe som ikke lar seg løse der og da, har vi gode rutiner for å informere styret. Vi gjennomfører også HMS-interkontroll for borettslag og sameier – hvor bl.a. å lage en brannforskrift for garasjeanlegget inngår.

Abonnement hos Driftshjelp

  • Få det gjort
  • Løpende oppfølging
  • Erfaren driftssjef
  • Kostnadseffektivt
  • Vi holder maskiner og utstyr