Vaktmester

Hva gjør en vaktmester?

Du har sikkert hilst på vaktmesteren dersom du bor i borettslag eller i et sameie, men hva innebærer egentlig vaktmesterjobben og hva konkret gjør en vaktmester?

Driftshjelp tilbyr de fleste typer vaktmestertjenester – både små og store oppgaver enten det er snakk om en fast tjeneste eller ett akutt behov. Vi skreddersyr en frekvensplan tilpasset eiendommen og styrets ønsker.

Hva innebærer vaktmesterarbeidet?

Vaktmesterarbeid innebærer et stort ansvar og allsidig kunnskap./

En vaktmester skal utføre mange ulike oppgaver som krever bred kunnskap innen mange fagfelt og man må ha evnen til å overføre kunnskapen til praktisk ekspertise.

Vaktmesteren har i utgangspunktet hovedansvar for utvendig og innvendige drifts- og vedlikeholdstjenester for enten næringseiendom, borettslag, sameier, offentlige bygg eller boligselskaper. En vaktmester skal påse god orden på eiendommen og sørge for at alt fungerer som det skal. Vaktmester skal også holde orden på utstyr, maskiner og redskap.

Rollen som vaktmester – Et serviceyrke

Vaktmesterjobben er en allsidig jobb.

Vaktmester utfører tjenester for ulike kunder på forskjellig type eiendommer og behovene kan variere mye.

Planlegging og forberedelser

Det er viktig å være proaktiv – en vaktmester bør helst være et hestehode foran hele tiden. Det handler mye om å se hva som forårsaket en uønsket hendelse og prøve å forhindre at den samme hendelsen oppstår på nytt. Med andre ord skal vaktmester ikke bare løse de faktiske problemene man kan se, men også finne roten til hvorfor de oppstod og forhindre at det i det hele tatt dukker opp et liknende problem igjen i fremtiden.

I den forbindelse vil vaktmester jobbe mye med forebyggende tiltak som sikring av områder på eiendommen, kransjekk og brannvern for å nevne noen eksempler. Likevel vil det alltid dukke opp uventede situasjoner og det er viktig at vaktmester er så godt som mulig forberedt på de ulike situasjonene.

Tilstedeværelse og synlighet

Som vaktmester utfører man ikke bare praktisk vaktmesterarbeid. Man snakker med folk.

Uansett hva slags eiendom det er snakk om, så vil vaktmester i de fleste tilfeller møte mange mennesker. Flere av disse menneskene vil vaktmester komme i kontakt med, slå av en prat eller to med – og noen kan man bli godt kjent med. I vaktmesterjobben er denne dialogen viktig for å kunne få innspill, forstå den spesifikke eiendommen og for å kunne se utfordringene eiendommen har. Jo mer vaktmester vet om disse forholdene, dess større sannsynlighet er det for at en kan jobbe proaktivt og gjøre en god vaktmesterjobb.

På denne måten bidrar vaktmester ikke bare med praktiske oppgaver men også til trivsel, trygghet, tillit og det sosiale samholdet.

Vurdering og rapportering

Som vaktmester må man ha evnen til å observere og se utfordringer, være kreativ og finne løsninger som vedvarer.

En del av vaktmesterarbeidet innebærer å nøye inspisere alle områder, kriker og kroker av eiendommen for å sikre at det ikke gjemmer seg noen skjulte mangler eller feil. Eksempler på dette arbeidet kan være å utføre HMS-arbeid og sørge for god HMS-dokumentasjon og sette opp frekvensplaner for inspeksjon.

En viktig del oppgavene til en vaktmester er å gjøre en god vurdering av funn, rapportere hva som er gjort i rapporteringsperioden og gi anbefalinger på hva som bør gjøres av forbedringer i fremtiden. Å komme med forslag til utbedringer og eventuelle rutineendringer kan minske risikoen for uønskede hendelser eller problemer i tiden fremover.

Løpende vedlikeholdsarbeid

Som yrkestittelen tilsier skal en vaktmester observere og drifte eiendommen. Men hva innebærer egentlig dette vedlikeholdsarbeidet?

Disse vaktmesteroppgavene varierer fra hva slags eiendom det er snakk om, hvilke driftsavtaler som er inngått og den avtalte frekvensplanen.

Vaktmesterarbeid kan innebære oppgaver som:

 • Oppsyn av eiendommen – opprydding i fellesarealer inne og ute
 • Lyspæreskift – og kontroll av lys innendørs og utendørs
 • Avfallshåndtering – fjerning og bortkjøring av løv, kontroll av søppelrom
 • Gartnertjenester – planting av blomster, luke, fjerne råtne busker og planter
 • Mindre malejobber – male trappeoppganger, gelender, dører, vegger
 • Renhold – feiing, kosting der det behøves
 • Låsbytte – vaktmester bør utføre sjekk av låser og bytte ved behov
 • Måking – måking av inngangspartier og veier, fortau
 • Feiing og garasjevask – både ute og i P-hus
 • Mindre snekkeroppgaver – sette opp hyller, skap og montere enkle møbler
 • Snømåking og strøing – måking i fellesområder ute som ved fortau og gangveier
 • Klipping av hekk
 • Brannvern – kontroll av rømningsveier brannslokkingsutstyr og markeringer
 • Heiskontroll – oppfølging av service og vedlikehold
 • Taksjekk – vaktmester utfører kontroll av takrenner og nedløp
 • Kontroll av fyringsanlegg og ventilasjon – oppfølging av serviceavtaler

Kontroll av tekniske anlegg

De fleste eiendommer har ett eller flere tekniske anlegg. For disse anleggene kreves teknisk ekspertise. Eksempler på tekniske anlegg er:

 • Heis
 • Pumper
 • Monteringer
 • Fjernvarmeanlegg
 • Ventilasjon
 • Elektriske installasjoner
 • Rør- og vannsystem

Ved oppsyn og kontroll av slike anlegg kreves ofte spesiell sertifisering.

Vaktmester må enten ha disse sertifiseringene selv, eller bistå styret i sameiet eller borettslaget med å finner gode kvalifiserte samarbeidspartnere. Vanligvis inngås det jevnlige serviceavtaler og ofte er dette også lovpålagt. Du kan lese mer om driftstekniker her.

Enklere hverdag med Driftshjelps vaktmestere

Våre erfarne vaktmestere utfører det meste av driftsoppgaver og vaktmesterarbeid og dekker de fleste fagområder for drift av boligeiendommer. Det gjelder uansett om det er snakk om sameie eller et borettslag.

Vi legger stor stolthet i arbeidet som utføres.

Vårt mål er å skape trivsel, øke boverdien og lette arbeidet til styret ved å drifte eiendommen slik at de kan fokusere på andre viktige oppgaver. Vi i Driftshjelp ønsker å gi styret og beboere en enklere hverdag med vaktmestere som utfører alle slags vaktmesteroppgaver.


Vaktmestertjenester vi tilbyr

 • Oppsyn av eiendom
 • Lyspæreskift
 • Avfallshåndtering
 • Mindre malejobber
 • Renhold
 • Låsbytte
 • Måking
 • Feiing
 • Mindre snekkeroppgaver
 • Klipping av hekk
 • Brannsikring
 • HMS
 • Taksjekk
 • Planting av blomster
 • Gressklipping
 • Gartnertjenester
 • Heiskontroll
 • Kontroll av fyringsanlegg og ventilasjon
 • Tilsyn av bygningsmassen
 • Rydding av fellesområder
 • Vanning
 • Julepynting
 • Trefelling

Vaktmestertjenester fra Driftshjelp!

Driftshjelp er en fullservice leverandør av drifts- og vaktmestertjenester til borettslag og sameier i Oslo og omegn. Våre vaktmestertjenester leveres både som faste avtaler og som enkeltstående oppdrag. Foruten vaktmestertjenester leverer vi sesongtjenester som gartnertjenester og vedlikeholdstjenester for grøntanlegg samt alle tjenester for vedlikehold og utvikling av fellesarealer.

I alle våre tjenester står HMS-arbeidet høyt på agendaen. Oppdager vi noe som ikke lar seg løse der og da, har vi gode rutiner for å informere styret. Vi gjennomfører også HMS-interkontroll, brannvern, brannkontroll, risikoanalyse og tilsyn av eiendom for borettslag og sameier.

Møt våre vaktmestere

Driftshjelp har erfarne fagfolk som har et svar på de fleste spørsmål. Les mer om de her.

Abonnement hos Driftshjelp

 • Få det gjort
 • Løpende oppfølging
 • Erfaren driftssjef
 • Kostnadseffektivt
 • Vi holder maskiner og utstyr