Kontroll og service av dørpumper

Det er mange gode grunner for å bruke dørpumper i sameier og borettslag. Ved å automatisk lukke dørene reduserer de varmetapet og holder skadedyr og tyver ute. De øker sikkerheten, trivselen og reduserer oppvarmingskostnadene. Men dørpumper blir slit og trenger service og vedlikehold.

Riktig service og vedlikehold vil bidra til å forlenge de ulike komponentenes og derved dørpumpenes levetid, ofte med flere år. Det er bra både økonomisk og miljømessig.

Hvorfor trenger dørpumper service og vedlikehold?

I borettslag og sameier er det, som regel, viktig at dørene alltid er lukket. Dørpumper er en effektiv løsning for å sikre at dører ikke blir stående åpne eller på gløtt. Dørpumper kan brukes både ute og inne og på de fleste type dører. Men det er viktig å ha et jevnlig ettersyn og service på dørpumpene.

For enkel adkomst og sikkerhet er det viktig at dører, dørpumper og låser fungerer som de skal. Spesielt om vinteren oppstår det problemer med at dørlukkere og dørpumper ikke lukker ordentlig, eller går tregt. At dette skjer, er ofte et tegn på slitasje og manglende vedlikehold.

Dører som ikke lukker seg ordentlig, medfører varmetap og gjør adkomsten for både uønskede mennesker og dyr lettere. Det er overraskende hvor lett skadedyr som mus og rotter kommer seg inn.

Hva er en dørpumpe?

Dørpumpe, også kalt dørlukker er et dørsystem som med hydraulisk eller mekanisk kraft lukker døren automatisk.

Hvorfor er vedlikehold av dørpumpe og dørautomatikk viktig?

Først og fremst er en dør med dørpumpe en løsning for å lukke dørene. En dørlukker sørger for at en åpnet dør lukkes automatisk. Men selv om dørpumpenes primære funksjon er å lukke dørene, er det viktig at de ikke gjør dørene for tunge å åpne. De fleste dørpumper kan og bør justeres slik at de er lette å åpne, samtidig som de har riktig lukkehastighet og -kraft. Dette gjelder både de integrerte og utenpåliggende dørlukkerne.

Ikke vent til problemet oppstår!

Alle materialer og mekanismer blir slitt. Dette gjelder også låser, dørpumper og dørlukkere. Ved å skifte ut slitedeler, smøre og fikse problemer tidlig unngår dere mange problemer og unødvendige kostnader. Mange tenker ikke på vedlikeholdsbehovet før problemet oppstår, nesten alltid dyrere og mer komplisert.

Har ikke borettslaget eller sameiet en service- og vedlikeholdsavtale hvor det gjennomføres jevnlige kontroll og vedlikehold av dørpumpene, er det å anbefale at styret inngår en slik avtale.

Noen dørpumper er viktigere enn andre!

Vedlikehold av fellesarealer i borettslag og sameier er styrets ansvar. Dører og dørpumper som er installert i fellesområder er dermed styretsansvar. Dette er et stort ansvar ettersom dørene må fungerer etter hensikten.

Det å jevnlig å etterse både at dørene er lette å åpne og lukker seg ordentlig er en god rutine. Ved en jevnlig sjekk av dørpumpene kan det samtidig være lurt å fjerne småstein og annet som gjerne samler seg i dørene. En litt mer omfattende sjekk av dørpumper bør inngå som en del av den årlige HMS-internkontrollen.

Dørlukkere og dørpumper på branndører

Dørlukkere er et krav ved alle brannskiller. Ved brann skal alle dører lukkes, slik at brann og røyk ikke spres. Derfor er det viktig at den fungerer etter hensikten. En dørlukker reduserer sannsynlighet for unødvendige skader på både personer og bygninger.

Beboere med spesielle behov

Er det beboer med spesielle behov, bevegelsesnedsettelse eller av andre grunner ikke kan åpne døren, så bør behovet for automatisk døråpner og -lukker imøtekommes. Det er, jamfør lov mot diskriminering, ulovlig å ikke tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne.

Mange dører har krav til både automatisk åpning og selvlukking. Personer med varig bevegelseshemning, rullestolbrukere og eldre som er avhengig av dørpumper skal enkelt komme seg både inn og ut. Automatikken til disse styres ofte med porttelefon, albuebryter eller adgangskontroll.

I noen tilfeller kan beboer søke NAV Hjelpemiddelsentral om montering av dørautomatikk og eller porttelefon. Men det er borettslagets og sameiets plikt å sørge for en generell tilrettelegging

Driftshjelp tar service, vedlikeholder og reparer dørpumper

Driftshjelp har lang erfaring med service, kontroll og vedlikehold av dørpumper. For det er ikke sånn at når dørpumpen og systemet er på plass så fungerer det for evig og alltid. Vi vet at det er dumt å tenke at det holder å reparere dem, først når de slutter å fungere.

Service- og vedlikeholdsavtale av dørpumper og dørsystemer!

Vi i driftshjelp kan dørpumper, vi tar gjerne ettersyn og enkelt reparasjoner, men anbefaler alle borettslag og sameier å ha en serviceavtale. Med en service avtale vil vi med fast frekvens etter se og ta service på alle dørpumper.

Dørsystemet er satt sammen av mange komponenter samarbeide for at døren skal fungere. Service og vedlikehold av dørlukkersystem og dørpumpe er sjelden noe man kan gjøre selv. Serviceavtalen omfatte gjerne også en sjekk av automatikken, hengsler, låser og låssystem. og eventuelt andre komponenter. Disse er avhengig av hverandre for optimal funksjonalitet og minimal slitasje.

Dersom service og vedlikehold ikke gjøres, vil det over tid medføre at dørpumpene ikke funger som de skal. Å vente til feil oppstår medfører gjerne til både misnøye og klager, og gjerne til behov for større reparasjoner og økte kostnader. Med en serviceavtale med Driftshjelp slipper dere å tenke på dette.

Installasjon av nye dørpumper?

Med dørpumper på de viktigste fellesdørene investerer borettslaget eller sameiet i både sikkerhet og trivsel. For alle er ikke like flinke til å lukke dørene. Dører uten automatisk dørlukker blir ofte stående ulåste og åpne, med de uheldige konsekvensene dette medfører.

Å installere dørpumper er derfor en smart løsning. Men det kan være utfordrende å finne riktige løsning for dørene i borettslaget eller sameiet. Løsningene vil variere ut fra behovene til både eiendommen og beboerne, som hvor døren er plassert, og hvilket bruksområde den har.

Vi i Driftshjelp har erfaring og kunnskap med å finne de rette dørpumpe og dørlukkersystem for borettslag og sameier i Oslo og omegn. Ta kontakt så hjelper vi dere!

Andre vaktmestertjenester fra Driftshjelp!

Driftshjelp er en fullservice leverandør av drifts- og vaktmestertjenester til borettslag og sameier i Oslo og omegn. Våre vaktmestertjenester leveres både som faste avtaler og som enkeltstående oppdrag. Foruten vaktmestertjenester leverer vi sesongtjenester som gartnertjenester og vedlikeholdstjenester for grøntanlegg, samt alle tjenester for vedlikehold og utvikling av fellesarealer.

I alle våre tjenester står HMS-arbeidet høyt på agendaen. Oppdager vi noe som ikke lar seg løse der og da, har vi gode rutiner for å informere styret. Vi gjennomfører også HMS-interkontroll for borettslag og sameier – hvor bl.a. å lage en vedlikeholdsplan og oversikt taksjekk inngår.

Abonnement hos Driftshjelp

  • Få det gjort
  • Løpende oppfølging
  • Erfaren driftssjef
  • Kostnadseffektivt
  • Vi holder maskiner og utstyr