Vaktmestertjenester

Velg Driftshjelps vaktmestertjenester og få løpende vedlikehold og optimalt oppsyn av eiendommen, så kan styret redusere driftskostnadene betraktelig og fokusere på andre ting.

Vaktmester i Driftshjelp

Hva gjør en vaktmester?

Hva innebærer vaktmesterjobben? Vaktmesterarbeid innebærer et stort ansvar og allsidig kunnskap. Vaktmester skal utføre mange ulike oppgaver som krever bred kunnskap innen mange fagfelt og man må ha evnen til å overføre kunnskapen til praktisk ekspertise. Vaktmester påser god orden og sørger for at alt fungerer optimalt.

Tilsyn av eiendom

Forlenger eiendommens levetid, reduserer kostnader og gir økt trivsel for beboere. Det er visse ulikheter med tilsyn av et borettslag sammenliknet med et sameie, selv om noe er felles. Vi leverer alt av driftstjenester som omfatter innvendig og utvendig vedlikeholdsarbeid og tilsyn av fellesområder, uansett eiendom.

Skifting av lyspærer

Trengs skifte av en eller flere lyspærer på eiendommen? Dette er inkludert i våre vaktmestertjenester. Ta kontakt med oss så fikser vi det for deg. På eiendommer der vi har fast avtale bytter vi lyspærer løpende så fort vi ser at noe er feil. Vi har stiger og gode rutiner for å skifte lyspærer på en forsvarlig og riktig måte. Våre vaktmestere alltid riktig type lyspære tilgjengelig.  

Smøring av låser

Temperaturendringer mellom sommer og vinter kan påvirke både lås, beslag, hengsler og dørlukkere. Uten regelmessig tilsyn kan dette fort føre til problemer og dører som ikke lukker seg slik de skal. Med vaktmestertjenester fra Driftshjelp får dere jvenlig ettersyn og smøring av låser for å sikre både drift og levetid. 

Plukking og bortkjøring av løv og søppel

Et ryddig og stelt uteområde bidrar til et godt førsteinntrykk. Våre vaktmestere plukker og kjører bort løv og søppel slik at eiendommen din alltid ser presentabel og flott ut. En annen utfordring er møbler som blir hensatt i fellesområder ved flytting. Disse fjerner vi raskt og effektivt. Det samme gjelder glass- og metallemballasje som blir satt igjen i søppelrommet.

Avlesning av gassforbruk

Gassforbruk faktureres i faste intervaller, og trenger å bli lest av korrekt og til riktig tid. Med våre vaktmestertjenester hjelper vi sameier og borettslag som har gasspeiser og/eller gasskomfyrer med å lese av gassforbruk og avregner forbruket mot det som er fakturert akonto.

Våre vaktmestere

Våre vaktmestere har lang og bred erfaring i bransjen og hjelper deg med alt fra små forefallende oppgaver til mer krevende oppdrag. Vi tilbyr fleksible vaktmestertjenester for bygårder, sameier og borettslag i Oslo. Med Driftshjelp får du proffe fagfolk som alltid gir deg løpende oppfølging. Ta kontakt med oss i dag så skreddersyr vi en løsning som passer din eiendom.

Med våre tjenester får du:

Vaktmestertjenester i Oslo

Trenger sameiet eller borettslaget vaktmestertjenester sentralt i Oslo?

Da er du kommet på rett sted. Driftshjelp holder til i Karoline Kristiansens vei 1, på Fyrstikktorget, Helsfyr. Vi er lett tilgjengelige uansett om dere ønsker store eller små oppdrag, faste eller øyeblikkelige tjenester.

Tilpasset drift etter behov

Har borettslaget spesielle forhold som krever mer oppfølging og dokumentasjon?
Vi lager sjekklister tilpasset hver eiendom -uansett. Det legges inn som en egen rutine i våre vaktmestertjenester og dokumenterer undersøkelsen i en egen kundeportal. Avvikene håndterers etter egen instruks.

Optimalt vedlikeholdsarbeid

Løpende vedlikehold er viktig og ikke minst mest lønnsomt sammenliknet med  skippertaksmetoder. Hvis et bygg forfaller uten noen form for vedlikehold vil mange problemer oppstå over tid. Skader vil eskalere. Skadene vil påføre sameiet økte kostnader, mistrivsel blant eiere og beboere, samt lavere verdi på eiendommen.

Reduserte driftskostnader

Velg Driftshjelps vaktmestertjenester og få løpende vedlikehold og optimalt oppsyn av ditt borettslag eller sameie, så kan styret redusere driftskostnadene til eiendommen betraktelig og fokusere på andre ting.

Flere vaktmestertjenester:

Grøntanlegg

Våre vaktmestere bistår med vedlikehold av grøntarealer. Vi kan utføre gressklipping, felle trær, fjerne stubber, klippe hekk, ta hånd om hageavfall og rydder bort kratt. Vi tar vare på hagen og grøntområdet.   

Fellesområder

Driftshjelp tar hånd om vintervedlikeholdet og utfører snømåking, brøyter eller freser bort snøen. Vi kan strø og sørge for at uteområdene er farbare. Vi fjerner istapper og forbygger takras.

Helhetlige løsninger for boligforvaltning. Vi tilbyr forretningsførsel, renhold, vaktmester og utleie av styreleder.