Vanning av blomster

Vanning i borettslag og sameier

Gode, faste rutiner for vanning er nødvendig for å ha en fin gressplen og et fint grøntområde. I borettslag og sameier er det ulik bruk av forskjellige områder og det medfører at vanning og ettersyn krever rett kunnskap og riktig utstyr.

Kontakt oss for hjelp med vanning eller les mer om våre tjenester her.

Vanning er ikke bare vanning

Det bør ikke bare vannes når en føler for det.

Ulike faktorer påvirker hvordan og når det skal vannes. Eksempelvis når varme vår- og sommerdager gir tørste planter og blomster. Eller når regntunge perioder fører til overvann og gjørme. I borettslag og sameier er det i tillegg ofte ulik bruk av ulike grønt- og fellesområder. Dette fører til ulik slitasje som igjen fører til ulikt vannings- og vedlikeholdsbehov. Gode rutiner for vanning og ettersyn gjennom hele sommeren er derfor nødvendig for å opprettholde livet i grøntområdene.

Riktig vanning og ettersyn krever ikke bare kunnskap og erfaring, det krever også forskjellig utstyr og redskaper. Ved å overlate vanning og ettersyn til oss i Driftshjelp så får alle grøntområder, plener og planter riktig vanning – både ad hoc og på jevnlig basis.

Trenger dere utstyr? Driftshjelp har alt av ytstyr og redskaper som skal til for riktig vanning, så det trenger dere ikke tenke på.

Vanning – viktig for plantenes og beboernes trivsel

I sommerhalvåret er gode rutiner for vanning av busker, plen og hageplanter viktig for å holde liv i alle planter i grøntområdet. Hvis det kjøpes og plantes nye busker og planter uten noen tanke om vedlikehold, så er faren et kort livsløp for vekstene. Et fint felles- og grøntområde er også viktig for beboernes trivsel og velvære.

Ulike planter har forskjellige krav

Det er viktig å planlegge på forhånd både hvordan og når vanningen skal utføres. Ulike planter, hekker, plener og vekster krever ulik mengde vann, og de trenger også vann i ulike tidsintervaller. Hvordan det skal vannes varierer mellom ulike plantesorter. Tas ikke hensyn til dette, så risikerer dere ikke bare å vanne for lite, men også å overvanne. Dette kan ødelegge plantene.

Vanning krever kunnskap, erfaring og riktige redskaper ettersom det dessverre er lett å vanne feil. Over tid kan feilvanning føre til store skader på eiendommens planter og gressplener. Noe som igjen medfører ekstra arbeid og vedlikehold, og i verste fall ny planting. Dette blir ikke bare dyrt, men også ofte til irritasjon for beboerne.

Driftshjelp tar ansvar for vanningen

Driftshjelp bistår med å vedlikeholde både små og store grøntarealer for en rekke borettslag og sameier. Vi tar da ansvar for riktig vanning av plen, blomster, hekk og andre buskvekster for den aktuelle eiendommen.

Tjenesten vanning utføres både som fast langsiktig avtale, og som kortere oppdrag – som eksempelvis i sommerferier eller ved mer akutte enkeltståendeoppdrag.

Kontakt oss i dag, og vi kommer til et uforpliktende møte i deres borettslag eller sameie og lager en anbefalt plan for vanning av planter og plen på eiendommens felles- og grøntområder.

Riktig vanning er viktig

Vanning er ikke bare vanning.

Dessverre bør dere ikke bare vanne når dere føler for det. Det bør være en plan og regelmessighet i både vanning av plen, og for de ulike plante- og busketypene. Det vil ofte si at det skal vannes til forskjellige tider.

Hvordan skal det vannes?

Ulik type vekst krever forskjellig form for vanning. Behovet for ulik vanning gjelder ikke bare for ulike plantesorter. Det gjelder også for busker og plener. Skal det brukes hageslange? Vannspreder? Drypp- eller svetteslange? Dette er spørsmål som Driftshjelp kan besvare og ta hånd om ved vanning av deres grøntområder.

Eldre vekster krever annen mengde vanning enn nye vekster

Grøntarealer består gjerne av alt mulig. Gammel plen og nysådd plen, gamle trær, busker, hekker og planter, men også noen nye. Det er ikke alltid like lett å ta hensyn til ulik mengde vanning når grøntarealet vannes og pleies. Eksempelvis krever eldre planter og gressplener mindre vanning sammenliknet med nyplantede planter og nylagte gressplener, da disse har dypere røtter.

Har dere nylig anlagt nytt grøntområde?

Da er det viktig å vanne godt i starten til røttene har fått etablert seg. Vi kan hjelpe med smart vanning i nyanlagte grøntområder og tar hensyn til værforhold og vekstutvikling.

Har dere nettopp sådd ny plen og trenger dere vanning av nysådd plen i borettslaget eller sameiet? Våre gartnere og vaktmestere i Driftshjelp kan bistå med jevnlig vanning av nysådd plen, busker og planter. Vi vet hvor ofte det bør vannes, og setter opp en plan for vanning av plen hos dere.

Driftshjelp har kunnskap og oversikt

I våre avtaler, planer og rutiner har vi oversikt over alt dette. Vi skal kjenne og huske hver plante og hver busk så den får akkurat det ettersynet og den vannmengden den trenger. Kontakt oss for befaring og vedlikeholdsplan.

Når bør det vannes?

Som hovedregel når jorden ikke er passe fuktig lenger.

Det ideelle er ofte om morgenen før solen er på sitt sterkeste eller kvelden, når det er svalt. Men er det så enkelt? Vår erfaring er at de ideelle tidspunktene å vanne på, ikke er de ideelle tidspunktene for beboerne. Ikke alltid for de som skal gjennomføre vanningsoppgaven heller.

Faktorer som spiller inn for når det skal vannes

I Norge skifter været ofte – og grøntareal i borettslag og sameier brukes ulikt. Har det vært sol og varmt en dag, kan det være tørt på den ene plenen og overvannet på en annen. Settes sprederen på for at barn (og voksne) skal leke og more seg, så behøves det sannsynligvis ikke å vannes den dagen eller dagen etter.

Vi tar hensyn til dette. Før vi starter vanning sjekker vi fuktighetsgraden i jorden. Er jorden fuktig nok, utsetter vi heller vanningen en dag eller to. Vi vanner når området ikke er i bruk, vi setter dette i planene og rutinene våre, og finner måter å løse det på som gir den beste formen for vanning, med minst forstyrelse for beboerne.

Ønsker dere hjelp med vanning? Kontakt oss

Ta kontakt med oss i Driftshjelp for et uforpliktende møte og befaring av deres felles- og grøntområde.

Driftshjelp ser da på sammensetningen av trær, planter, plenareal, blomster og vekster. Vi kartlegger hvor det kan være vått, tørt eller ulikt jordsmonn, kartlegger hvor sola steker og hvor den ikke når helt frem. Driftshjelp tar hensyn til det som har noe å si for vanning og planters velvære. Vi kommer med råd og tips både om vanning og annet vedlikehold av grøntområder, og garanterer at dere vil ha nytte av dette.

Har dere alt utstyret som trengs? Det har vi!

For å kunne vanne grøntområdene riktig og effektivt trenger dere ulikt utstyr og redskaper.

Gartnerne og vaktmesterne i Driftshjelp har ikke bare jobbet med vanning, men også nesten alle øvrige gartneroppgaver i borettslag og sameier i mange år. Dette medfører at vi ikke bare har kunnskapen som skal til, men har alt av utstyr og redskaper som skal til for å utføre oppgavene raskt og effektivt.

Riktig utsyr og redskaper for vanning er noe dere ikke trenger å tenke på i samarbeid med oss. Vi sørger for ha riktig, oppdatert og vedlikeholdt utstyr til ethvert oppdrag. 

Trenger dere vanningssystem?

Har dere større grøntarealer kan det være en god ide å sette opp automatisk vanningssystem. Kontakt oss dersom dere vil vite mer om automatiske vanningssystemer.

Hvilket behov for vanning har grøntområdet?

Gjennom hele sommersesongen hjelper vi borettslag og sameier med alle tjenester rundt det å ha et velstelt grøntområde. Vi vanner gress, hekk og øvrige planter.

Våre vaktmestertjenester bidrar til at dere får et velholdt grøntområde gjennom hele sesongen. Tjenestene innebefatter luking, gressklipping, kantklipping, reparasjon av plen, ettersåing og vanning.

Hos Driftshjelp skreddersyr vi oppgaver og avtaler slik at det passer for det enkelte sameie eller borettslag. Ingen eiendommer er helt like eller har samme behov.

Trenger dere ukentlig vanning og ettersyn, vanning i sommerferien, eller kortere perioder? Vi kan i tillegg stille på enkeltoppdrag og på kort varsel dersom behovet skulle melde seg. Det er bare å ta kontakt.

Behov for andre tjenester til grøntområdet?

Vanning er en av flere tjenester Driftshjelp leverer. I tillegg til vanning utfører vi også en rekke andre store og små oppgaver for opprettholdelse av gode grønt- og fellesområder. Vi utfører andre oppgaver som gressklipping, fjerning av ugress, klipp av hekk, trefelling samt kalking, gjødsling og luking. Disse tjenestene utføres også både som engangsoppdrag og som faste avtaler.

Har sameiet eller borettslaget større grøntområder?

Har borettslaget eller sameiet et større grøntområde som trenger ettersyn og vedlikehold? Trenger dere en totalløsning for ettersyn og vedlikehold av borettslaget eller sameiet, så kan våre gartnertjenester inngå som en del av våre vaktmestertjenester.

Vi skreddersyr tjenester, hyppighet, gjennomføring og innhold etter hvert borettslag eller sameie sine behov og ønsker.

Å bruke Drifthjelp til vanning eller  andre tjenester til grøntområdene er rimeligere enn dere kanskje tror.

Kontakt oss, så skal vi forklare hva vi kan hjelpe dere med!

Andre vaktmestertjenester fra Driftshjelp!

Driftshjelp er en fullservice leverandør av drifts- og vaktmestertjenester til borettslag og sameier i Oslo og omegn. Våre vaktmestertjenester leveres både som faste avtaler og som enkeltstående oppdrag. Foruten vaktmestertjenester leverer vi sesongtjenester som gartnertjenester og vedlikeholdstjenester for grøntanlegg, samt alle tjenester for vedlikehold og utvikling av fellesarealer.

I alle våre tjenester står HMS-arbeidet høyt på agendaen. Oppdager vi noe som ikke lar seg løse der og da, har vi gode rutiner for å informere styret. Vi gjennomfører også HMS-interkontroll for borettslag og sameier – hvor bl.a. å lage en vedlikeholdsplan og oversikt taksjekk inngår.

Abonnement hos Driftshjelp

  • Få det gjort
  • Løpende oppfølging
  • Erfaren driftssjef
  • Kostnadseffektivt
  • Vi holder maskiner og utstyr