Stenging, åpning og vedlikehold av utekraner

Stenging, åpning og vedlikehold av utekraner er viktig, men lett å glemme. I borettslag og sameier er det ofte mange brukere av utekranene. Dette gjør det ekstra viktig å etterse at de er i orden. Men det aller viktigste er å stenge vannet og tømme utekranene før vinteren.

Noen borettslag og sameier har en vaktmester som har ansvaret for stenging og åpning utekranene, hos andre er det beboerne selv.

Vedlikehold og stenging av utekraner

Det er viktig å regelmessig sjekke og kontrollere utekranene. Feil på utekraner er ofte, direkte og indirekte, årsak til mange skader. Mye av dette er frostskader, men også andre skader kan oppstå.

Frostskader på utekran, rør og vannslanger, vannlekkasjer og andre skader kan ofte unngås med små, enkle grep, litt ettersyn og jevnlig vedlikehold.

Gjør funksjonssjekk og ettersyn av utekranen

Dersom man ikke foretar nødvendig vedlikehold kan ulike skader oppstå, som vannlekkasje i vegg, vannet kan fryse, rørene kan sprekke. Felles for mange vann- og frostskader er at det tar tid før de oppdages. Dette medfører gjerne at skadene blir unødvendig store. Er uhellet først ute oppstår det gjerne følgeskader som fukt, råte og sopp i vegger og gulv.

Ved å etterse at slanger, utekraner og rør er hele og fungerer, spares ikke bare beboerne for et mulig irritasjonsmoment, men vel så viktig, det kan spare borettslaget eller sameiet for store kostnader.

Stenging av utekraner

Utekraner, koblinger og rør bør ikke stå med vann gjennom vinteren. Derfor er det viktig å skru igjen stoppekrana og tømme vannrør før kulden kommer. Dette gjelder selv om dere har frostfrie utekraner. Det er også viktig å tømme plastkoblinger og rør, samt å tømme og ta inn hageslanger.

Husk å stenge vannet skikkelig av! Og det er lurt å lagre hageslanger og plastdeler, selv om de er frostfrie innendørs. Plast blir porøst i kulden og kan lettere ødelegges.

Ettersyn og vedlikehold av utekraner

Stenging og åpning av utekraner er viktig – men at utekranene bør også sjekkes og vedlikeholdes med jevne mellomrom. Pakninger kan ryke og rør kan sprekke. Kraner som står og drypper forbruker ikke bare unødvendig mye vann, men kan gjøre stor skade. Og det kan ta tid før skadene oppdages.

Vannlekkasjer fra rør eller koblinger forsvinner ofte i vegger eller gulv. Det kan derfor være smart å sjekke om det er fukt i vegger med jevne mellomrom, spesielt ved mistanke om at det er en feil ved utekranen.

Eldre utekraner bør dere vurderes byttet – og da helst til frostfrie utekraner.

Driftshjelp vedlikeholder, stenger og åpner utekranene!

Våre Vaktmestere gjør alle store og små vedlikeholdsoppgaver for borettslag og sameier i Oslo og omegn. Å etterse utekraner, hageslanger og vanningsanlegg inngår som en del av våre vaktmestertjenester. For noen gjør vi kun dette, for andre er vedlikehold, stenging og åpning av utekraner en av flere vaktmestertjenester.

Å koble fra og ta inn vannslanger før vinteren er en viktig oppgave, og vi har gode rutiner for dette. Hageslangen tømmes for vann og tas inn, og vi skrur av koblingen mellom utekran og slange. Hageslanger og plastdeler lagres innendørs, slik at de ikke blir skadet i løpet av vinteren.

Både når vi stenger utekranene og vannet for vinteren, og før vi kobler på igjen før sommeren, sjekker vi kranene for skader og slitasje. Dersom kranene ikke er tette, er vanskelige å skru igjen eller åpne, ordner vi det.

Enkle feil på utekranene

Ved enklere feil fikser vi det der og da, men hvis det ikke lar seg gjøre, rapporterer vi det til styret, slik at feilen kan rettes før utekranen skal tas i bruk igjen. Få ting skaper så mye irritasjon som utstyr som er satt bort og ikke klart til bruk når det tas frem igjen. Vi etterser derfor gjerne utekranene regelmessig for å forsikre oss om at de fungerer når de skal brukes.

Vi holder orden på vedlikeholdsbehovet

Vi holder oversikt over status, og hva som er gjort av vedlikehold. Et sameie eller borettslag har ofte flere vannkraner ute. Er de byttet ut over tid holder vi oversikt over hvilke utekraner som er eldre, og hvilke som er nyere, og hvilke som er frostsikre. Vi er også behjelpelige med å bytte ut eldre utekraner eller kraner som ikke er frostfrie. 

Andre vaktmestertjenester fra Driftshjelp!

Driftshjelp er en fullservice leverandør av drifts- og vaktmestertjenester til borettslag og sameier i Oslo og omegn. Våre vaktmestertjenester leveres både som faste avtaler og som enkeltstående oppdrag. Foruten vaktmestertjenester leverer vi sesongtjenester som gartnertjenester og vedlikeholdstjenester for grøntanlegg, samt alle tjenester for vedlikehold og utvikling av fellesarealer.

I alle våre tjenester står HMS-arbeidet høyt på agendaen. Oppdager vi noe som ikke lar seg løse der og da, har vi gode rutiner for å informere styret. Vi gjennomfører også HMS-interkontroll for borettslag og sameier – hvor bl.a. å lage en risikoanalyse og brannkontroll inngår.

Abonnement hos Driftshjelp

  • Få det gjort
  • Løpende oppfølging
  • Erfaren driftssjef
  • Kostnadseffektivt
  • Vi holder maskiner og utstyr