Trefelling i borettslag og sameie

Trær vokser og gror, noen sakte og noen litt raskere. Det er ikke alltid lett å se omfanget før trærne plutselig er blitt svære. Da må trærne beskjæres, grener kuttes og noen ganger må treet felles.

Treffeling bør overlates til fagkyndige. Driftshjelp gjør jobben. Enten det er snakk om felling av små eller store trær. Vi har erfarne fagfolk, og alt av sikkerhetsutstyr og redskaper for trefelling.

Trefelling – hvem har ansvaret?

Trær vokser og gror, noen sakte og noen litt raskere. Det er ikke alltid lett å se omfanget av veksten før trærne plutselig er blitt for store. Da må trærne beskjæres, grener kuttes og noen ganger må hele treet felles. For det er fort gjort å glemme at trær også trenger ettersyn og vedlikehold. De bare er der.

Trefelling er ikke en selvfølge å tenke på ved vedlikehold i sameier og borettslag. Men trær blir syke, vokser kanskje i feil retning eller over tak og foran vinduer. De kan skygge for andre vekster og sperrer fremkommeligheten. Det er derfor viktig å ha trær og trefelling med som en del av vedlikeholds- og ettersynsplanene.

Behov for ettersyn- og vedlikeholdsbehov styres av antall trær, omgivelsene og plassering av treet, om treet er friskt, hvordan røttene brer seg og ikke minst treets alder.

Sikkerheten er styrets ansvar!

Det er styrets ansvar å ivareta sikkerheten i borettslaget eller sameiet. Dette gjelder også trær. Vi anbefaler derfor å gjøre en jevnlig vurdering av alle trær på eiendommen. Å ha ettersyn av trær som et punkt i HMS – internkontrollen kan være en måte å huske det på.

Når det gjelder trefelling og beskjæring (som med mye annet) er det best å være føre-var, slik at uønskede hendelser unngås. Har treet mistet store grener, blåst ned eller falt over ende, er det for sent å begynne med vedlikeholdsarbeid.

Hvorfor er trefelling viktig?

Helt uten at man legger merke til det kan trær vokse seg ganske store. Det er fint med et stort, vakkert tre fullt av grønne blader og liv, men det kan også medføre en del ulemper.

Store trær er fint, men kan bli et problem hvis det går på bekostning av lys, fremkommelighet eller sikkerhet. Eldre og råtne trær kan forårsake skader og ulykker. De kan også føre til råtesmitte, som påvirker andre trær og vekster i nærheten, og grener eller hele stammer kan falle ned. Dette er lite ønskelig, spesielt i borettslag og sameier, hvor mange mennesker ferdes.

Riktig trefelling – for god sikkerhet

Det er ikke uten grunn at trefelling er et eget yrke. Trefelling er risikofylt og det er som regel anbefalt å bruke en arborist  (sertifisert trepleier/trefeller) ved trefelling og vedlikehold av trær.

Det er mange hensyn som skal tas ved trefelling, ikke minst når det gjelder sikkerhet, men også når det gjelder teknikk, utstyr og gjennomføring. Det er derfor lurt å sette bort denne jobben til noen som virkelig kan det.

Feil trefelling kan gi store konsekvenser

Et tre som faller feil kan i verste fall påføre mennesker eller dyr store skader. Ikke bare kan feil trefelling føre til personskade, men det kan også påføre sameiet eller borettslaget store kostnader på grunn av skader på bygning og/eller gjenstander.

Styret har ansvaret – også for trefellingen

Husk at det er styret i borettslaget eller sameiet som har ansvaret dersom uønskede hendelser oppstår. Styret har HMS-ansvar også for de som påtar seg arbeidsoppdrag i sameiet eller borettslaget. Ansvaret gjelder enten det skulle oppstå materielle skader eller personskader.

For å unngå uhell bør felling av trær utføres i henhold til gjeldende lover og regler og av kvalifiserte fagfolk. Fagfolk vet hva de driver med og kjenner de ulike tresortene, hva de krever av vedlikehold, men også hva de krever av kunnskap og teknikk(er) når de må felles. Ved bruk av profesjonelle trefellere ivaretas sikkerheten og resultatet blir bedre.

Står treet nær bygning(er)?

Er det trær på eiendommen som vokser over tak? Finnes det trær i borettslaget eller sameiet som står for nær ledningsnettet? Det er lurt å tenke over disse spørsmålene, da dette kan utgjøre både risiko og brannfare.

Grener over tak eller inn i ledningsnettet bør beskjæres så snart som mulig, eventuelt bør hele treet felles. Å beskjære større grener som strekker seg over tak eller har vokst inn i ledningsnettet krever god kompetanse og varsomhet, slik at grenene ikke fører til skader når de kuttes.

Trefelling i Oslo og andre storbyer

I Oslo og andre storbyer er det egne regler for hvilke muligheter man har for felling av trær. Reglene varierer mellom ulike områder i byen, type trær, hvor de er plassert og ikke minst størrelsen på trærne. Å sette seg inn i eventuelle restriksjoner som gjelder for det aktuelle treet og området må gjøres før felling. Fjernes trær uten tillatelse kan det få konsekvenser og er styrets ansvar.

Her finner dere informasjon om hvilke regler som gjelder for trefelling i Oslo:

Driftshjelp feller og beskjærer trær

Driftshjelp bistår med fagkyndige arborister som tar alt av trepleie -og trefellingsjobber. De gjør jobben profesjonelt, sikkert og effektivt. Vi har også alt av trefellingsutstyr, lifter, sager, klatreutstyr, verneutstyr og mye mer for en sikker og effektiv felling av trær uansett eiendom.

Vi rydder opp etter trefelling og beskjæring

Ved trefelling feller vi ofte trærne i mindre biter. Vi sikrer da trærne med tau og firer dem ned bit for bit. Dette sikrer at treet, eller deler av treet, ikke faller ned på gjenstander eller mennesker. Vi har det rette utstyret for å kunne utføre både trefellingsjobben og trepleiejobben på riktig og trygg måte.

Vi rydder alltid opp etter oss og sørger for å fjerne grener som er beskåret. Ved ønske og behov fjerner vi også den gjenværende stubben, eller kutter den så nær grunnen som mulig.

Usikre på behov for trefelling?

Har dere et eller flere trær som dere er usikre på tilstanden til og som bør inspiseres? Eller kanskje har dere trær som stenger for utsikt, eller står så nær bebyggelse at det kan være brannfarlig? Vi hjelper dere med en vurdering og med å ta rett beslutning.

Basert på erfaring er det ikke alltid beboere er enige i at et tre skal felles, eller om det skal bli stående. Vi kan derfor hjelpe dere med å begrunne en beslutning, gi riktig informasjon og dokumentasjon til beboerne, og om nødvendig vise til regler og lovhjemler.

Ettersyn, beskjæring og pleie av trær – store som små, bør inngå som en del av helhetsplanen for grøntområdet og fellesarealene i borettslaget og sameiet. Ikke bare la det gro.

Kontakt oss, så kommer vi på gratis befaring. Da vil dere få råd om felling, beskjæring eller andre tiltak, samt et uforpliktende tilbud på jobben.

Andre vaktmestertjenester fra Driftshjelp!

Driftshjelp er en fullservice leverandør av drifts- og vaktmestertjenester til borettslag og sameier i Oslo og omegn. Våre vaktmestertjenester leveres både som faste avtaler og som enkeltstående oppdrag. Foruten vaktmestertjenester leverer vi sesongtjenester som gartnertjenester og vedlikeholdstjenester for grøntanlegg, samt alle tjenester for vedlikehold og utvikling av fellesarealer.

I alle våre tjenester står HMS-arbeidet høyt på agendaen. Oppdager vi noe som ikke lar seg løse der og da, har vi gode rutiner for å informere styret. Vi gjennomfører også HMS-interkontroll for borettslag og sameier – hvor bl.a. inspeksjon og vurdering av behov for beskjæring eller felling av trær kan inngå .

Abonnement hos Driftshjelp

  • Få det gjort
  • Løpende oppfølging
  • Erfaren driftssjef
  • Kostnadseffektivt
  • Vi holder maskiner og utstyr