Snømåking og brøyting

Når snøen laver ned, er det viktig å ha en avtale om snørydding på plass. Snø hindrer fremkommeligheten selv i små mengder. Å vasse i snø skaper irritasjon og kan forårsake skader og farlige situasjoner. Borettslaget eller sameiet har ansvaret for snømåking og brøyting, og styret kan bli personligansvarlig dersom sikring eller snørydding ikke utføres.

Driftshjelp tar hånd om vintervedlikeholdet. Vi måker snø, brøyter eller freser. Vi strør og fjerner is ved behov og sørger for fremkommelighet på alle uteområder.

Snømåking og rydding av fellesområdene

Vinteren og vinterføret er uforutsigbart. Den kan være mildt eller kaldt, mye eller lite snø, isete eller tørt. Det skifter fort. Dette gjøre det vanskelig å planlegge for snømåking, spesielt ved store snøfall.

Fjern snøen raskt etter snøfall

Uansett små eller store snøfall, snø og is må fjernes. Inngangspartier, innkjørsler, fortau, gangveier, og øvrige områder borettslaget eller sameiet har ansvaret for, må måkes og ryddes. Jo raskere dette skjer jo bedre. Det sikrer fri ferdsel og gjennomgang på fortau og gangveier i fellesområdene. Rask fjerning forhindrer at snøen tråkkes ned. Dere unngår da unødig glatte veier, is og issvuller som hindrer fremkommeligheten.

Ryddes og måkes inngangspartier og veier raskt reduseres også behovet for rengjøring og trappevask. For godt ryddede veier og inngangspartier vil redusere mengden snø, møkk og søle som trekkes inn i inngangspartier og opp trapper og også inn i leilighetene.

Fjernes snøen raskt, blir det også lettere å holde det snø og isfritt resten av vinteren.

Styret har ansvaret for fremkommelighet og snørydding

Det sier seg selv at det er viktig å sikre fri ferdsel. Men det er også viktig å måke snø, brøyte, strø og fjerne is så beboerne eller andre ikke skades grunnet glatt føre. Oppstår det skader, enten på personer eller gjenstander, kan det bli krevd erstatning fra gårdeier.

Eventuelt erstatningskrav er avhengig av gårdeiers uaktsomhet. I sameier og borettslag er det styret som har ansvaret for snømåkingen, og kan bli satt personlig ansvarlig dersom verken sikring eller snørydding utføres tilstrekkelig.

Legg en plan og ha rutiner for snømåking

Selv om snøfall og væromslag ikke alltid er forutsigbart bør styret legge ha en plan og klare rutiner for snømåking, brøyting, salting og fjerning av istapper og måking av tak. Fremkommeligheten i borettslaget eller sameiet er styrets ansvar.

Det er viktig å sikre fri ferdsel og ha en plan på når snøen måkes, hvem som gjør det og hvilke områder snøen måkes eller brøytes først er en god start.

Bruk eksterne firma til å snømåking og brøyting

Å få ryddet snøen, eller strødd krever planlegging og gode rutiner. Det er derfor viktig at styret legger en plan og har gode rutiner for snømåking, brøyting og strøing.

De fleste borettslag og sameier inngår derfor en avtale med et firma for å rydde vekk snøen. Dette gir bedre kontroll på at snømåkingsrutinene blir fulgt opp. Det er lettere å få klare avtaler om når snømåking og brøyting skal skje. Klare avtaler og gode rutiner forhindrer misforståelser og uklarheter som gir misfornøyde beboere og potensielle nabokrangler.

Ved bruk av snøryddingsfirma slipper borettslaget eller sameiet også å investere i maskiner annet utstyr for snørydding og brøyting. De som rydder har som regel alt utstyret som trengs. De har rutinene og er klare når snøen faller. De har også utstyr for å fjerne snøen dersom det ikke er lagringsplass på eiendommen.

Leier borettslaget eller sameiet inn et firma til å ta seg av alt av snømåking, blir jobben gjort til rett tid og på rett måte. Styret unngår ansvaret for at noen skader seg som følge av feil teknikk eller bruk av feil utstyr.

Driftshjelp måker snø, brøyter og strør!

Driftshjelp utfører snømåking, brøyting og rydding for borettslag og sameier i Oslo og omegn. Vi rydder både små og store arealer. Vi måker eller brøyter inngangsparti, gangstier, fortau, parkeringsplasser og mye mer. Våre vaktmestere strør når det trengs, og salter, fjerner is og hakker bort issvuller. Alt for at fremkommelighet og tilgjengelighet er best mulig uansett føreforhold.

Driftshjelp har kompetansen og erfaringen for å lage gode snømåkings- og brøyte rutiner. Vi har alt utstyret for å rydde snø fra både store og små arealer, og ikke minst folkene for å få det gjort. Raskt og effektiv.

Har dere en avtale om snømåking eller brøyting med Driftshjelp, kommer vi og rydder når snøen faller. Vi tar ansvaret for fremkommeligheten. Og trengs taket å måkes eller istapper fjernes gjør vi det også.

Andre vaktmestertjenester fra Driftshjelp!

Driftshjelp er en fullservice leverandør av drifts- og vaktmestertjenester til borettslag og sameier i Oslo og omegn. Våre vaktmestertjenester leveres både som faste avtaler og som enkeltstående oppdrag. Foruten vaktmestertjenester leverer vi gartnertjenester og vedlikeholdstjenester for grøntanlegg samt alle tjenester for vedlikehold og utvikling av fellesarealer.

I alle våre tjenester står HMS-arbeidet høyt på agendaen. Oppdager vi noe som ikke lar seg løse der og da, har vi gode rutiner for å informere styret.

Abonnement hos Driftshjelp

  • Få det gjort
  • Løpende oppfølging
  • Erfaren driftssjef
  • Kostnadseffektivt
  • Vi holder maskiner og utstyr