Leie container

Gjennom året samles det mye skrot, søppel og overflødige gjenstander i et borettslag eller sameie. Å jevnlig ha containere, avfalssekker eller andre oppsamlingsløsninger for å samle inn søppel og avfall f. eks ved dugnader og andre prosjekter er enkelt og smart. 

Vi i Driftshjelp kan bistå med organisering, bestilling, plassering og henting av container.

Ønsker borettslaget eller sameiet å leie container?

Skal noe gjøres, så er det viktig å gjøre det enkelt.

Skal det ryddes og tømmes er det å ha egnede oppsamlingsplasser en forutsetning. Dette gjelder spesielt for borettslag og sameier. Er det ikke tilrettelagt for enkel fjerning av avfall og skrot så vil ting settes i fellesarealet.

Ved oppryddingsarbeid i fellesområdene, og spesielt ved dugnader hvor hele borettslag eller sameier skal kvitte seg med store mengder avfall av ulik sort, er det smart å bruke en form for container.

Det kan være en utfordring å velge den riktige ettersom det finnes flere containere for alle forskjellige typer behov. Restavfall, spesialavfall, hageavfall og elektriske artikler skal behandles forskjellig. Å tilrettelegge for at dette avfallet sorteres og kastes riktig er viktig – ikke bare av miljøhensyn, men også med tanke på økonomien. Leveres alt som usortert restavfall, vil det bli dyrt for sameiet eller borettslaget.

Husk at å velge riktig container ikke bare er viktig ut fra miljøhensyn og økonomi. Det er påkrevd i Forurensingsloven og Avfallsforskriften, som stiller strenge krav til avfallshåndtering.

Trenger dere å leie container til dugnad?

Bestiller dere container fra Driftshjelp får dere rask levering, konkurransedyktig pris, hjelp til valg og tilrettelegging av riktige containere både når det gjelder antall, containerstørrelse og ikke minst hjelp og råd om merking, samt organisering.

Vi i Driftshjelp har lang erfaring med utleie av containere, avfallssekker og andre løsninger for avfallshåndtering. Å leie containere fra oss gjør at dere tar del av denne kunnskapen.

Å velge riktig antall, rett størrelse og riktig type container(e) er ikke alltid like lett, vi hjelper dere med råd og veiledning, bestiller og ordner.

Vi merker og forklarer hva som skal kastes i de ulike containerne. Vi sørger for å finne best egnet sted for plassering av container, og organiserer alt rundt utplassering, henting og tømming.

Dere kan da bruke tid og energi på å planlegge dugnaden, eller andre oppgaver i borettslaget eller sameiet.

Leie container til privatpersoner i borettslaget eller sameiet

I borettslag og sameier bor det ofte mange mennesker. Det er mye ut- og innflytting, spesielt i de store byene. I perioder er det en eller flere som har større eller mindre oppussingsprosjekter gående. Dette gir mye ekstra avfall på eiendommen, som mange har problemer med å kvitte seg med. Ved mindre prosjekter lagres for ofte avfall og rester i boder, eller havner i fellesarealene.

For å gjøre det enklere for beboere å kvitte seg med avfallet kan borettslaget eller sameiet i perioder leie container i regi av borettslaget.

Ved større oppussingsprosjekter hender det at beboer leier container selv.
Da er det veldig praktisk at borettslaget eller sameiet har en fast avtale med leverandør som kjenner dere og kan tilpasse den beste løsningen. Det blir enklere og som oftest rimeligere for beboer, og dere vil være sikre på at containerne plasseres og håndteres riktig.

Hvordan velge riktig container for deres bruk?

Container for ethvert formål

Det finnes flere typer containere for de fleste formål. Det finnes blant annet container for restavfall, hageavfall, blandet trevirke, EE-avfall (elektronisk avfall) og miljøsafe for sikker håndtering av farlig avfall.

Ved fjerning av farlig avfall bør dere sette dere inn i regler og krav for avfallet dere skal fjerne og om det må deklareres. Les mer om avfallshåndtering og deklarering her.

Dere bør ikke bare leie en hvilken som helst container. Det finnes et stort antall forskjellige containere beregnet for ulike formål. Begynn med å sette dere inn i hva slags type avfall som skal kastes, og mengder dere skal kvitte dere med. Les så gjennom en sorteringsguide for å få oversikt over hva dere kan og ikke kan kaste i containeren. Det er viktig at dere gjør dette før dere bestiller!

Eller kontakt oss i Driftshjelp for råd og veiledning rundt leie av container. Følger dere disse rådene så kan dere unngå unngå sorteringsgebyr, for store eller for små containere, og/eller for få eller for mange containere. Dette kan spare dere for unødvendige ekstrakostnader. Å velge riktige containere kan være en tidkrevende oppgave, men vi hjelper dere med leie av container.

Containertyper og container størrelse

Å velge riktig konteiner er vanskelig ettersom dere kan velge mellom mange typer og størrelser når dere skal leie container.

Det finnes alt fra åpen liftcontainer – beregnet for bolighus, åpen krokcontainer som er beregnet for store mengder avfall, åpen liftcontainer med bakdører – praktisk for bruk for avfallshåndtering på bakkenivå med f.eks trille. Sertifisert liftcontainer er en åpen container beregnet for fjerning av bygningsavfall og jord. Lukket liftcontaiener med sideluker – smart for å unngå avfall fra uvedkommende.

Når det kommer til størrelse på container , så finnes det mange forskjellige, men de mest vanlige å kunne velge mellom er liten container størrelse på 5-10m3 og stor container størrelse på 10 – 20m3.

Begrenset med plass? Avfallssekk er løsningen

I tillegg finnes det alternativer som Avfallssekker. Dette er perfekt ved begrenset plass, eller når det skal kastes mindre volum. Denne type sekk er slitesterk og egner seg for det meste av byggavfall i mindre mengder, eller dersom dere trenger å sortere avfallet dere skal bli kvitt. Det finnes også andre enkle oppsamlingsløsninger for spesialavfall eller mindre volum. Avfallssekker er en fleksibel løsning. De finnes i ulike størrelser som eksempelvis liten, medium og stor.

Leie container i Oslo

Tenker dere å leie conainer i Oslo?

Ikke sjeldent er det utfordring med plass til konteinere i de sentrumsnære områdene i de store byene som eksempelvis i Oslo. Da er det flere løsninger som kan være aktuelle.

Skal dere plassere en container eller avfallssekk på offentlig grunn i Oslo trenger dere å varsle bymiljøetaten. I tillegg må dere være oppmerksomme på at skal containerne plasseres på offentlig grunn, så kreves det noen steder betaling. Enkelte steder i Oslo vil kommunen kreve gateleie. Dette er en kostnad som vil komme utenom leieprisen. Greit å merke seg.

Vi hjelper dere både med søknader, plassering og alt annet rundt organiseringen, slik at dere oppfyller alle krav og overholder alle gjeldende regler for containerplassering.

Vi hjelper med organisering, bestilling og tilrettelegging

Enten dere velger stor eller liten container, eller avfallssekk så står vi klare til å hjelpe dere med enten hele prosessen å leie container, eller deler av den for å forenkle deres arbeid med avfallshåndteringen.

Vi har erfarne fagfolk som vet hva som må i stand for å kunne leie container og hvilke krav som må oppfylles.

Trenger dere andre tjenester for vedlikehold av fellesområdet?

Leie av container er en av flere tjenester Driftshjelp leverer.

Andre tjenester for fellesområder

Utover leie av container utfører vi også en rekke andre store og små oppgaver for opprettholdelse av gode fellesområder, som avfallshåndtering, vask av garasjeanlegg, feiing, kontroll av bygningsmasse, kontroll av utekraner, plukking og bortkjøring av løv og søppel samt snømåking. Disse tjenestene utføres både som et en gangsoppdrag eller i faste avtaler.

Har sameiet eller borettslaget større fellesområder?

Har borettslaget eller sameiet et større fellesområder som trenger ettersyn og vedlikehold? Eller synes dere at organiseringen rundt det å leie container er vanskelig og at det er en oppgave eller er mye arbeid å få gjennomført? Les mer om våre tjenester for fellesområder her.

Ønsker dere en totalløsning for vedlikehold av fellesområdet?

Trenger dere en totalløsning for ettersyn og vedlikehold av borettslaget eller sameiet kan våre vedlikeholdstjenester for fellesområder inngå som en del av våre vaktmestertjenester.

Vi skreddersyr tjenester, hyppighet, gjennomføring og innhold etter hvert borettslag eller sameie sine behov og ønsker.

Ønsker dere hjelp med leie av container eller andre tjenester for fellesområdet er det aller enkleste å ta kontakt med oss direkte så kan vi lage en løsning tilpasset behovet til ditt borettslag eller sameie.

Å bruke Drifthjelps tjenester på fellesområdene er rimeligere enn dere kanskje tror.

Andre vaktmestertjenester fra Driftshjelp!

Driftshjelp er en fullservice leverandør av drifts- og vaktmestertjenester til borettslag og sameier i Oslo og omegn. Våre vaktmestertjenester leveres både som faste avtaler og som enkeltstående oppdrag. Foruten vaktmestertjenester leverer vi sesongtjenester som gartnertjenester og vedlikeholdstjenester for grøntanlegg, samt alle tjenester for vedlikehold og utvikling av fellesarealer.

I alle våre tjenester står HMS-arbeidet høyt på agendaen. Oppdager vi noe som ikke lar seg løse der og da, har vi gode rutiner for å informere styret. Vi gjennomfører også HMS-interkontroll for borettslag og sameier – hvor bl.a. å lage en vedlikeholdsplan og oversikt taksjekk inngår.

Abonnement hos Driftshjelp

  • Få det gjort
  • Løpende oppfølging
  • Erfaren driftssjef
  • Kostnadseffektivt
  • Vi holder maskiner og utstyr