Klipp av hekk i borettslag og sameier

 Å trimme eller klippe hekken regelmessig er viktig da en hekk ofte har flere funksjoner i et borettslag eller sameie. Hekken skal avgrense områder, skjerme for innsyn og markere gangstier. Den er ofte en del av fasaden, og noe av det første beboere og besøkende ser når de ankommer borettslaget eller sameiet. En velstelt hekk bidrar til et positivt helhetsinntrykk. 

For at hekkene ikke skal vokse seg for store, men holde seg grønne og friske, er det viktig med regelmessig vedlikehold. Ved å klippe hekk, hagebusker og andre hekkplanter regelmessig vokser de tettere, holder seg sunnere og viser seg fra sin beste side.

Klipp av hekk er viktig for fri ferdsel og et hyggelig grøntområde

Hekker og hagebusker er ofte plassert i borettslagets eller sameiets fellesområder, for å skjerme for innsyn og for å skape et grønt og hyggelig område.

For mye eller for lite vekst?

Alle hekkplanter må klippes og trimmes jevnlig for at de skal vokse tett og pent. Hekker og busker som vokser vilt utover større områder er ikke bare lite flatterende, men tar også unødvendig mye plass og hindrer annen bruk av felles- og grøntområder. Hekkplanter må også klippes og trimmes jevnlig for å unngå at de vokser for lite. Vokser de for lite, og dermed ikke får nok luft, sol eller vann til de innerste bladene og grenene, dør de.

Riktig klipping av hekken gjør at den ikke vokser for mye, men heller ikke for lite. Hekker og busker må trimmes gjennom hele sesongen – og spesielt gjennom det som kalles JAS-perioden (juli, august og september).

Klipp av hekk er viktig for trafikksikkerheten

Å klippe hekken er ikke bare viktig for det estetiske, det er også i mange tilfeller viktig for trafikksikkerheten.

Mange borettslag og sameier har hekker som vokser ut mot fortau, gater, gangstier og veikryss. Disse hekkene er lette å glemme eller overse, men det er viktig å trimme disse regelmessig, slik at det er plass på fortauet og at fremkommeligheten sikres. Og ikke minst er det viktig å huske å klippe hekken slik at siktlinjen til bilister og andre trafikanter bevares.

Når og hvordan klippe hekk?

Når hekken bør klippes avhenger av om eiendommen har vårblomstrende hekk eller barbusker. Utføres klipp av hekk om våren, er det nødvendig med trimming av hekken gjennom sommeren og høsten for at den skal holde på fasongen.

Hvordan man skal klippe hekken avhenger av type hekk, og her er det flere faktorer som er viktige å tenke over, blant annet stamme, utseende/form, plassering, ergonomi, utstyr og teknikk.

Det viktigste er uansett at hekken klippes jevnlig.  Da vil den holde seg sunnere og vokse tettere, samtidig som at fellesområdet vil se ryddigere og mer velstelt ut.

Driftshjelp utfører riktig klipp av hekk

Vi i Driftshjelp vet når og hvordan ulike hekker skal klippes og trimmes. Driftshjelp har mange års erfaring med å jobbe med grøntarealer i borettslag og sameier. Vi vet at hekker og andre buskvekster ikke bør klippes uten noen form for plan. Både fordi ulike hekker og busker har ulike vedlikeholdsbehov, men også fordi vekstene har ulike funksjoner på eiendommen.

Utover hekkens behov, estetikk og funksjon legger vi i Driftshjelp selvsagt trafikksikkerhet og fremkommelighet inn i planleggingen. Vi sjekker hvordan hekker og busker vokser i området, og kartlegger hvilke vekster som kan være til hinder for fri ferdsel eller trafikksikkerhet.

Riktig utstyr? Det har vi!

For å utføre klipping av hekk riktig og effektivt trengs det forskjellig utstyr!

Gartnerne og vaktmesterne i Driftshjelp har lang erfaring med de fleste gartneroppgaver i borettslag og sameier. Dette medfører at vi ikke bare har den kunnskapen som trengs, men også alt av utstyr og redskaper som skal til for å utføre oppgavene raskt og effektivt.

Driftshjelp har alt av utstyr for å klippe, beskjære og trimme hekk, hagebusker og trær. Mangler vi utstyr, skaffer vi det, selvfølgelig kostnadsfritt for dere. Det er vårt ansvar å ha riktig, oppdatert og godt vedlikeholdt utstyr tilpasset ethvert oppdrag.

Riktig kunnskap? Det har vi!

Våre gartnere og vaktmestere i Driftshjelp har lang erfaring med klipping, beskjæring og trimming av hekk og hagebusker. Vi utfører arbeidet med nøyaktighet og presisjon utfra hva veksten(e) krever av stell og vedlikehold.

Driftshjelp har lang erfaring med å bistå borettslag og sameier med planting, vedlikehold, klipping og trimming av hekk og busker. Vi kjenner til de ulike faktorene som har betydning for gode vekstvilkår for ulike hekker og busker.

Oppdrag og avtaler skreddersys etter behov og borettslagets eller sameiets ønsker. Dette gjør vi enten det er snakk om enkeltstående oppdrag eller faste, regelmessige avtaler. Vårt mål er at hekker og andre vekster skal få best mulige vekstvilkår og lengst mulig levetid, slik at alle i borettslaget og sameiet skal få størst mulig glede av dem i lang tid.

Vi gjør jobben på tilpassede tidspunkter slik at vi ikke forstyrrer beboerne – og ikke minst vi rydder opp etter oss. Vi fjerner alt av avfall og avskjær.

Andre vaktmestertjenester fra Driftshjelp!

Driftshjelp er en fullservice leverandør av drifts- og vaktmestertjenester til borettslag og sameier i Oslo og omegn. Våre vaktmestertjenester leveres både som faste avtaler og som enkeltstående oppdrag. Foruten vaktmestertjenester leverer vi sesongtjenester som gartnertjenester og vedlikeholdstjenester for grøntanlegg samt alle tjenester for vedlikehold og utvikling av fellesarealer.

I alle våre tjenester står HMS-arbeidet høyt på agendaen. Oppdager vi noe som ikke lar seg løse der og da, har vi gode rutiner for å informere styret. Vi gjennomfører også HMS-interkontroll for borettslag og sameier.

Abonnement hos Driftshjelp

  • Få det gjort
  • Løpende oppfølging
  • Erfaren driftssjef
  • Kostnadseffektivt
  • Vi holder maskiner og utstyr