Gressklipping for borettslag og sameier

Å klippe gress tar dessverre mye tid. Det bør gjøres ofte, og riktig. Å klippe gresset på riktig måte gjør at gresset får nok luft. Det vil da også gro bedre og vokse tettere. Dette gir ikke bare en jevn og pen plenoverflate, dere får i tillegg en plen uten ugress og mose og som tåler mer.

Driftshjelp sørger for gressklipping i sameiet eller borettslaget. Vær sikker på at plenen holdes velstelt til enhver tid. Det er effektivt, sikkert og ikke minst rimelig. Så kan dere bruke tiden på andre oppgaver.

Riktig gressklipping – et lite kunststykke

Fellesområdene og grøntområdene er kanskje de viktigste områdene for å skape trivsel og felleskap i borettslag og sameier.

Hva gressområdet brukes til avgjør hvordan det skal vedlikeholdes.  Regelmessig gressklipping er uansett viktig for at plenen skal holde seg sunn og frisk og være et hyggelig uteområde for beboerne – enten plenen brukes som møteplass og spisested, eller til fotball, lek, soling og andre aktiviteter.

Hvem skal ta ansvaret?

Utfordringer i borettslag og sameier er ofte at alle beboere vil bruke det – men ingen vil vedlikeholde plenen og klippe gresset. I hvert fall ikke så ofte som det burde gjøres.

Selv om de fleste av oss ikke tenker på det, krever gressklipping og behandling av plen et lite kunststykke for at det skal bli riktig. Vi har alle sett bilder fra ulike fotballstadioner hvor de møysommelig jobber med gressmattene. Dette er nok ikke tilfellet for deres borettslag eller sameie, men å ha et bevisst forhold til gressklipping, vedlikehold, reparasjoner, ettersåing, vanning og ytterligere vedlikehold er viktig og riktig.

Forenkle prosessen med klipping av gress 

I borettslag og sameier er det som oftest en god løsning å overlate gressklippingen og andre relaterte vedlikeholdsoppgaver til en tredjepart.

Med en tredjepart som tar ansvar for gressklipping,  vil styret, beboerne eller i mange tilfeller vaktmesteren unngå til dels kjedsommelige, repeterende og tidkrevende oppgaver – og kan bruke tiden til andre viktige oppgaver.

Vi i Driftshjelp har god kompetanse, erfaring og utstyr til både gressklipping, vedlikehold og reparasjon av plener.

Kontakt oss dersom dere ønsker gressklipping i borettslag eller sameiet

Hvorfor skal gressklipping utføres regelmessig?

Dersom plenen i sameiet eller borettslaget ujevnt med gress, så ser det ikke bra ut. Det vil heller ikke øke trivselen til beboerne, ei brukervennligheten av bakgården.

Sommer er en tid man ønsker å være ute og nyte sol og varme, og da er det viktig at gresset i bakgården ser fin, sunn og presentabel ut – slik at beboerne enkelt kan oppholde seg i alle felles uteområder.

Utsettelse av gressklippingen gir mer arbeid senere

Mange klipper gresset når de synes det er (litt) for langt. Det er ikke det mest fornuftige. Da vil det først og fremst begynne å vokse både ugress og høyt gress, som igjen gir grobunn for plantevekster som vi ikke ønsker at skal være der.

Hvis gresset ikke klippes jevnlig så vil det heller ikke vokse like tett som det burde. Gresset vil oftere skades og det vil gi mer plass til mose. Høyt gress kan i tillegg skjule uønskede skadedyr, og ikke minst gjøre det vanskelig å ferdes i fellesområdene.

Dette medfører at beboerne ikke får gleden av å kunne sitte på plenen, sole seg, leke eller utfolde seg ute i bakgården, som igjen er det bakgård og grøntområdet er ment til.

Vi i Driftshjelp tar ansvaret med gressklippingen

Inngå en avtale med oss. Enten dere ønsker at vi kun skal ta ansvaret for å klippe gresset, eller dere ønsker at vi i tillegg skal ta ansvaret for andre oppgaver i tillegg til gressklippingen.

Gjennom hele sommersesongen hjelper vi med alle tjenester rundt det å klippe gress. Våre vaktmestertjenester bidrar til at dere får en velholdt plen gjennom hele sesongen. Tjenestene innebefatter luking, kantklipping, reparasjon av plen, ettersåing og ikke minst gressklipping.

Vi setter vår prestisje ikke bare i å gjøre oppgavene som avtalt, men også i at både dere i styret og beboerne skal være fornøyde og helst stolte av grøntområdet deres!

Har dere ikke utstyret som trengs? Det har vi!

For å klippe gress riktig og effektivt trenger dere forskjellig utstyr og redskaper.

Våre gartnere og vaktmestere i Driftshjelp har jobbet med gressklipping og øvrige gartneroppgaver for borettslag og sameier i mange år. Dette medfører at vi ikke bare har kunnskapen som skal til, men har alt av utstyr og redskaper som skal til for å utføre oppgavene raskt og effektivt.

Driftshjelp har riktig utstyr for gressklipping i de fleste grøntområder

Driftshjelp har utstyr for gressklipping i både små og store grøntområder i borettslag og sameier – også der det er vanskelig å komme til.

Vi har blant annet:

 • Kantklippere
 • Gressklippere
 • Jordfresere
 • Hekkeklipper
 • Hakker
 • Spader

Med andre ord har vi det meste av utstyr som trengs for å klippe gress og vedlikeholde alle grøntområder i borettslag og sameier. Skulle vi mangle noe, vil vi gjøre vårt beste for å skaffe det rette utstyret.

Gressklipping med minst mulig støy

Alt vi har av maskiner og utstyr tilfredsstiller selvsagt alle offentlige lover og regler, støykrav og HMS-regelverk. Vi ønsker å tilby det beste utstyret. Vi vet at støy er et sensitivt område for arbeid i borettslag og sameier – og leter alltid etter det utstyret som lager minst støy.

Setter dere Driftshjelp på oppgaven med å klippe gress, så slipper dere ikke bare å bruke tid på gressklippingen – dere slipper også å investere i utstyr eller redskaper. Det vil si; dere slipper å tenke på utstyr overhodet! Vi har det som trengs for å utføre gressklippingen på en effektiv måte. Vi tar oss av alt.

Hva inngår i samarbeid med Driftshjelp?

Gressklipping fra Driftshjelp kan gjennomføres både som en enkel aktivitet eller som en fast avtale. Vi tilpasser oss deres behov når det kommer til hyppighet, tjenester og utstyr som gressklipper og kantklipper. 

Vi kommer med råd og tips, og forslag til hvordan vi kan tilpasse og løse oppgavene, slik at de passer deres sameie eller borettslag.

Kontakt oss for en uforpliktende prat hvor vi kommer på besøk og ser på deres grøntarealer og fellesområder.

Trenger dere andre tjenester for grøntområdet?

Gressklipping er en av flere vaktmestertjenester som Driftshjelp leverer.

Andre tjenester for grøntområdet vi tilbyr

Utover gressklipping utfører vi også en rekke andre store og små oppgaver for opprettholdelse av gode grønt- og fellesområder, som vanning, fjerning av ugress, hekkeklipping, trefelling samt kalking, gjødsling og luking. Disse tjenestene utføres både som en gangsoppdrag og i faste avtaler.

Har sameiet eller borettslaget større grøntområder som krever mer vedlikehold?

Har borettslaget eller sameiet et større grøntområde som trenger mye ettersyn og vedlikehold? Eller synes dere at gressklipping er vanskelig en oppgave eller er mye arbeid å få gjennomført? Da kan dere lese mer om alle våre gartnertjenester her.

Ønsker dere en totalløsning for vedlikehold av grøntområdene?

Trenger dere en totalløsning for ettersyn og vedlikehold av borettslaget eller sameiet kan våre gartnertjenester inngå som en del av våre vaktmestertjenester.

Vi skreddersyr tjenester, hyppighet, gjennomføring og innhold etter hvert borettslag eller sameie sine behov og ønsker.

Ønsker dere hjelp med gressklipping eller andre tjenester for grøntområdet er det aller enkleste å ta kontakt med oss direkte så kan vi lage en løsning tilpasset behovet til deres borettslag eller sameie.

Å bruke Drifthjelps vaktmestertjenester på grøntområdene er rimeligere enn dere kanskje tror.

Andre vaktmestertjenester fra Driftshjelp!

Driftshjelp er en fullservice leverandør av drifts- og vaktmestertjenester til borettslag og sameier i Oslo og omegn. Våre vaktmestertjenester leveres både som faste avtaler og som enkeltstående oppdrag. Foruten vaktmestertjenester leverer vi sesongtjenester som gartnertjenester og vedlikeholdstjenester for grøntanlegg samt alle tjenester for vedlikehold og utvikling av fellesarealer.

I alle våre tjenester står HMS-arbeidet høyt på agendaen. Oppdager vi noe som ikke lar seg løse der og da, har vi gode rutiner for å informere styret. Vi gjennomfører også HMS-interkontroll for borettslag og sameier

Abonnement hos Driftshjelp

 • Få det gjort
 • Løpende oppfølging
 • Erfaren driftssjef
 • Kostnadseffektivt
 • Vi holder maskiner og utstyr