Automatisk vanning i borettslag og sameier

Vann helt uten å løfte en finger!

Automatisk vanning i grøntområdene forenkler hagestell og vanning av plen betraktelig.

Er automatisk vanning noe for dere?

Har sameiet eller borettslaget store grøntarealer eller planter og vekster som krever mye og riktig vedlikehold? Da er ofte et permanent tilrettelagt og automatisk vanningssystem en smart løsning.

Ved bruk av automatisk vanningssystem slipper dere å passe på eller sjekke om det vannes nok og riktig. Systemet gjør vanningsjobben for dere!

Driftshjelp installerer og tilrettelegger automatisk vanningssystem tilpasset grøntområdet i deres borettslag eller sameie.

Basert på en vurdering av planter, plenareal og solforhold, kommer vi med forslag og alternative løsninger for den beste vanningsløsningen for akkurat deres sameie eller borettslag. Vi avklarer også eventuelle kommunale vanningsregler og forskrifter. Sammen setter vi opp en oversikt og et tilpasset program for tidsbestemt vanning.

Vi har gode løsninger og utstyret som trengs, enten det beste vanningssystemet for dere skulle være vannkontroller, sprinklersystem eller micro-drip system. Vi baserer våre løsninger på en vurdering av de ulike grøntområdene. Interessert i å høre mer om denne løsningen?

Hvilket automatisk vanningssystem passer best?

Hvilket vanningssystem som passer best og hvordan det skal fungere kommer an på grøntområdets og plantenes behov. Oftest er det snakk om enten vannkontroller, sprinklersystem, micro-drip eller pipeline system.

Vi installerer og monterer både helautomatiske og semi-automatiske vanningssystemer. Er det grøntområder i deres borettslag eller sameie som ikke egner seg for automatisk vanningsanlegg, så vil våre vaktmestere eller gartnere finne en annen passende løsning.

Bør det velges tidsstyrt vanning?

Med dette vanningssystemet vil en brukervennlig vanningstimer åpne vannkranene til et forhåndsinnstilt klokkeslett på en bestemt dag. Ofte tillater vanningssystemet at dere selv kan bestemme hvor mange dager i uken dere ønsker vanning.

Et automatisk vanningsanlegg kan for eksempel styre vanning til soloppgang eller solnedgang. Dere kan også velge begge eller flere tidspunkter. Timeren kan stilles inn for vanning hver time, annenhver time, hver 3, 5 eller 7 dag alt etter værforhold og plantenes behov. Skulle det oppstå akutt behov for vanning, kan timeren stilles inn manuelt for nytt tidspunkt.

Driftshjelp hjelper dere med å gjøre en vurdering av om dette er en løsning for deres sameie eller borettslag. Dersom tidsstyrt vanningssystem er best egnet for deres grøntområder tar vi ansvaret for utplassering og innstilling av timer med rette tidspunkt for vanning av grøntområdene og plantene.

Bør det brukes sprinklersystem?

Vanningen blir enklere med pop-up sprinklere.

Sprinklersystem er en enklere metode enn å vanne grøntområdene for hånd. Pop-up sprinklere er permanent montert under bakken og kobles til rørledningssystemet.

Driftshjelp finner de sprinklerne som passer best for deres grøntareal. Vi vurderer også om det trengs tørt (der det er fare for frost) eller vått sprinklersystem. Vi setter ut sprinkleranlegget, kobler alle komponenter og alt annet som trengs til oppstart. Dere trenger bare å skru på kranen.

Bør det velges Micro-drip vanningssystem?

Micro-drip vanningssystem er både allsidig i bruk og meget miljø- og vannbesparende.

Med smart systemløsning kan vanningen bli mer brukervennlig og kan selvstyres med egne vanningscomputere ved ønske og behov. Micro-drip er perfekt for blomsterpotter, områder med mye planter og planterekker ettersom fleksible sprøytedyser rotvanner med maksimal effekt og stor nøyaktighet – alt ved hjelp av vanningslinjer. Dryppsystemet kommer med regulering av vannmengden og dryppstopp når kranen stenges. Ikke nok med det, systemet har i mange tilfeller også selvrensende drypphoder.

Virker micro-drip som et vanningssystem som passer deres borettslag eller sameie, og har dere lyst til å høre mer om micro-drip vanningssystem? Kontakt oss i Driftshjelp, så forklarer vi.

Bør det velges pipeline vanningssystem?

Tapping av vann for dette pipeline vanningssystemet kan sammenliknes med å få strøm fra strømnettet.

Pipeline vanningssystem er et smart rørledningssystem som sørger for praktisk vannforsyning til alle kriker og kroker av hagen i sameiet eller borettslaget. Det gjør vanningen enkel – ved at dere  slipper å ta med metere med hageslanger rundt omkring på eiendommen. Alt ligger klart og tilrettelagt.

Vi legger opp pipelinen ved å koble til ett uttak og legger en permanent rørledning under bakken. Vannet fra kranen føres via et tilkoblingspunkt gjennom tilkoblingsrørene installert under bakken. Enklere sagt, dere trenger å bare koble på punktet i området der du skal vanne, helt uten å måtte drasse med dere metere med hageslange rundt om på hageplassen. Enklere blir det ikke å vanne!

Hva trengs av utstyr for Automatisk vanning?

Ikke bekymre dere for utstyret. Uansett hvilken løsning dere velger vil Driftshjelp tilrettelegge, montere og vedlikeholdealt.

Vi fikser alt av utstyr, materiale og tilbehør til vanningssystemet, uansett om dere trenger slangesett, fuktslanger, hageslanger, dryppvanner, tilkoblingsslanger, vannfordeler, slangetrumler, krankoblinger, micro-drip vanningssystem, adaptere, slangekoblinger med mer.

Behov for andre tjenester til grøntområdet?

Installering og oppsett av automatisk vanningssystem er en av flere tjenester Driftshjelp leverer. I tillegg utfører vi også en rekke andre store og små oppgaver for opprettholdelse av gode grønt- og fellesområder Oppgaver som vanning, gressklipping, fjerning av ugress, trefelling, klipping av hekk samt kalking, gjødsling og luking av bed. Disse tjenestene utføres også både som engangsoppdrag og i faste avtaler.

Har sameiet eller borettslaget større grøntområder?

Har borettslaget eller sameiet et større grøntområde som trenger ettersyn og vedlikehold? Trenger dere en totalløsning for ettersyn og vedlikehold av borettslaget eller sameiet, så kan våre gartnertjenester inngå som en del av våre vaktmestertjenester.

Vi skreddersyr tjenester, hyppighet, gjennomføring og innhold etter hvert borettslag eller sameie sine behov og ønsker.

Å bruke Driftshjelp til å installere automatisk vanningssystem eller noen av våre andre tjenester på grøntområdene deres er rimeligere enn dere kanskje tror.

Kontakt oss, så skal vi forklare hva vi kan hjelpe dere med!

Automatisk vanningssystem – effektivt, tidsbesparende og miljøvennlig

En fordel med automatisk vanning er mer effektiv vanning av grøntområdene i borettslaget eller sameiet. Ved valg av for eksempel dryppvanningssystem tilføres røttene til plantene den mengden vann de trenger der og da. Dette gir sunnere planter og vekster som trives.

En annen fordel er at dere sparer miljøet og reduserer vannforbruket med over 50%! Med automatisk vanning får dere mer tid å bruke på andre oppgaver for å vedlikeholde grøntområdet, borettslaget eller sameiet eller rett og slett gjøre helt andre oppgaver.

Andre vaktmestertjenester fra Driftshjelp!

Driftshjelp er en fullservice leverandør av drifts- og vaktmestertjenester til borettslag og sameier i Oslo og omegn. Våre vaktmestertjenester leveres både som faste avtaler og som enkeltstående oppdrag. Foruten vaktmestertjenester leverer vi sesongtjenester som gartnertjenester og vedlikeholdstjenester for grøntanlegg, samt alle tjenester for vedlikehold og utvikling av fellesarealer.

I alle våre tjenester står HMS-arbeidet høyt på agendaen. Oppdager vi noe som ikke lar seg løse der og da, har vi gode rutiner for å informere styret. Vi gjennomfører også HMS-interkontroll for borettslag og sameier.

Abonnement hos Driftshjelp

  • Få det gjort
  • Løpende oppfølging
  • Erfaren driftssjef
  • Kostnadseffektivt
  • Vi holder maskiner og utstyr