Tilsyn av eiendom

Gode rutiner for tilsyn av eiendom er viktig. Det er visse ulikheter med å drifte et borettslag sammenliknet med et sameie. Her forklarer vi forskjellene og likhetene og hva som kreves av driftstjenester for eiendommene. Husk at uansett eiendom, så fikser vi det!

Driftshjelp har lang erfaring med drift av både sameie og borettslag. Med våre driftstjenester rydder vi, vedlikeholder og sørger for regelmessig tilsyn av eiendommen.

Vedlikehold av borettslag – med driftstjenester

Styret i borettslaget har ansvar for drift av eiendommen. De har ansvar for driftstjenester som vedlikehold av bygningskroppen og utvendig vedlikehold på eiendommen. Det være seg fellesareal, trappeoppganger, fasade, utvendige vegger og tak, etasjeskiller og uteområder.

I tillegg har borettslag ofte tekniske installasjoner som felles varmeanlegg og fellesvaskeri som skal driftes og vedlikeholdes. Det er viktig å huske på at felles installasjoner som rør, ledninger og kanaler også trenger vedlikehold og ettersyn.

Alt dette skal holdes forsvarlig stand i regi av borettslaget. I praksis er det styret i borettslaget som har dette ansvaret og vaktmester utfører praktiske driftstjenester. Andelseier har vedlikeholdsansvar for den innvendige delen av sin bolig med de fleste installasjoner som befinner seg «innenfor de fire vegger».

Driftshjelp tilbyr det meste av driftstjenester og kan hjelpe borettslaget og sameiet med alt fra tilsyn av fellesarealer til uteområder.

Vedlikehold av sameier

De fleste regler som gjelder for borettslag gjelder også for sameier.

Vedlikeholdsplikten for eier i sameiet begrenser seg til innvendig del av boligen. De utvendige arealene er det sameiet som har ansvar for.

En viktig forskjell er at i sameier kan det av og til være avtaler og andre forhold som gjør ansvarsfordelingen noe mer kompleks når det kommer til driftstjenester og vedlikehold – enn i borettslag. Det kan gjelde inn- og utflytting av leietakere som gir mer rotasjon og mer behov for orden i fellesarealer, rydding av hensatte gjenstander og utbytting av navneskilt for å nevne noen eksempler.

Driftshjelp tar dette vedlikeholdsansvaret seriøst og inkluderer selvfølgelig alle ovennevnte ansvarsområder i våre driftstjenester.

Rydding av fellesarealer

En av hovedoppgavene til en vaktmester er å holde eiendommen ryddig. Med ryddig menes rent for søppel, rot og avfall. At alle inngangspartier, trappeoppganger, kjellere, tilfluktsrom og fellesarealer ikke blokkeres på noen måte.

Her er driften av et sameie ofte mer krevende enn driften av et borettslag fordi det ofte er flere utleieforhold i et sameie. Når en stor del av leilighetene i et bygg bebos av mennesker som ikke eier boligen de bor i, blir botiden ofte kortere og det oppstår større slitasje ved inn- og utflytting. Behovet for aktiv drift og driftstjenester fra selskaper som Driftshjelp blir større.

Regler og rutiner for oppbevaring

Hvert enkelt sameie og borettslag har ofte egne retningslinjer for drift av eiendom og egne regler for oppbevaring av private gjenstander. I de fleste tilfeller finnes det også egne fellesrom i sameiet eller borettslaget som kan benyttes til sykler, ski eller lignende.

Dersom en beboer har personlige ting stående utenfor egnede fellesrom eller i fellesområdet på steder der det ikke skal stå, kan det være en del av våre driftstjenester at vi ber beboer om å sette disse eiendelene i egen bod for å unngå at det blir kastet.

Tilsyn av eiendom – essensielt

Søppel og skrot som blokkerer inngangspartier og rømningsveier, trappeoppganger og kjellerganger kan først og fremst medføre stor brannfare. Det kan også redusere kvaliteten på rengjøringen i området, ettersom renholderne ikke kommer like enkelt til fordi flatene blokkeres. Det påvirker også den daglige utførelsen av andre driftstjenester. For ikke å nevne trivselen til beboere og ansatte.

Det skal være sikkert, enkelt og hyggelig å ferdes i fellesområdene.

Vil du lese mer om våre rutiner for driftstjenester som brannvern så kan du lese mer om det her.

Ser dere etter driftstjenester i Oslo?

På utkikk etter tilbyder av driftstjenester i Oslo?

Drift av borettslag og sameier i byområder er komplekst og krever høy kapasitet.

I mange år har våre vaktmestere jobbet med vedlikehold og oppsyn av eiendom i Oslo, både for store og små borettslag og sameier. Med tiden har vi vært borti de fleste situasjoner og har opparbeidet god kunnskap og erfaring med hva som bør gjøres av tiltak for den enkelte eiendom.

Vi leverer alt av driftstjenester som omfatter vedlikeholdsarbeid og oppsyn av innvendige og utvendige fellesområder på din eiendom – enten det er snakk om dagligdagse gjøremål eller større vedlikeholdsprosjekter.

Ønsker dere hjelp med tilsyn av eiendommen?

Kontakt oss gjerne her for en uforpliktende samtale.

Fyll inn skjemaet så ser vi hva vi kan bistå med av driftstjenester for å forenkle borettslagets eller sameiets eiendomsdrift.

Overhold god orden med Driftshjelp

Med driftstjenester fra Driftshjelp får du en skreddersydd frekvensplan og løpende ettersyn av sameiet eller borettslaget.

En erfaren vaktmester fra Driftshjelp gjennomgår fellesrom og fellesarealer grundig og sørger for at orden opprettholdes. Lek eller aktiviteter i trappeoppganger og andre områder som er felles for beboere begrenses og alt av private eiendeler som er plassert på fellesarealer vil bli fjernet eller satt bort.

Vi skal være et hestehode foran, og ved utførelse av våre driftstjenester vil vi alltid rapportere utført arbeid og eventuelle avvik som er funnet.

Målet er å holde driftskostnadene nede og forhindre at det oppstår situasjoner som krever store utgifter i fremtiden!

Andre vaktmestertjenester fra Driftshjelp!

Driftshjelp er en fullservice leverandør av drifts- og vaktmestertjenester til borettslag og sameier i Oslo og omegn. Våre vaktmestertjenester leveres både som faste avtaler og som enkeltstående oppdrag. Foruten vaktmestertjenester leverer vi sesongtjenester som gartnertjenester og vedlikeholdstjenester for grøntanlegg samt alle tjenester for vedlikehold og utvikling av fellesarealer.

I alle våre tjenester står HMS-arbeidet høyt på agendaen. Oppdager vi noe som ikke lar seg løse der og da, har vi gode rutiner for å informere styret. Vi gjennomfører også HMS-interkontroll for borettslag og sameier – hvor bl.a. å lage tilsynsplan inngår.

Abonnement hos Driftshjelp

  • Få det gjort
  • Løpende oppfølging
  • Erfaren driftssjef
  • Kostnadseffektivt
  • Vi holder maskiner og utstyr